Mag een vrouw haar kind optillen tijdens het gebed?

7872

Vraag:

Mag een vrouw haar kind optillen tijdens het gebed?

Antwoord:

Het is toegestaan voor de vrouw om haar kind op te tillen tijdens het gebed onder de volgende voorwaarden:

1. Het kind dient schoon te zijn.

2. Het is nodig om het kind op tillen, want anders wordt zij gestoord in haar gebed door zijn gehuil en geschreeuw.

Sheich Ibnoe cOthaymien