Mag een vrouw het dodengebed bijwonen?

16904

Vraag:

Mag een vrouw het dodengebed bijwonen?

Antwoord:

Het is toegestaan voor de vrouw om het dodengebed bij te wonen, want oorspronkelijk zijn de daden van aanbidding zowel van toepassing op mannen als vrouwen.

al-Ladjnah ad-Daa’imah