Mag een vrouw het ochtend- en avondgebed bijwonen in de moskee

13972

Vraag:

Als een vrouw het ochtend- en avondgebed bijwoont in de moskee, komt haar dan ook de beloning toe van het verrichten van het gezamenlijke gebed?

Vraag ontvangen op 11 februari 2007

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Als de vrouw van huis vertrekt om het gezamenlijke ochtend- en avondgebed in de moskee bij te wonen dan komt haar deze beloning toe. Vandaar dat de vrouwelijke metgezellen erop waakten om het ochtendgebed samen met de Profeet (vrede zij met hem) in de moskee te bidden, zoals cAa’ishah in de volgende overlevering te kennen geeft: “De Profeet plachte het ochtendgebed te verrichten, terwijl deze werd bijgewoond door de gelovige vrouwen. Vervolgens keerden zij terug naar huis omwikkeld in hun gewaden zonder herkend te worden door de hevige donkerte.” (al-Boechaari en Moeslim)

Hieruit valt op te maken dat er niets op tegen is om het gezamenlijke ochtend- en avondgebed bij te wonen en ook zij komt in aanmerking voor de daarvoor bepaalde beloning op basis van de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Verblijdt de gebedsgangers die in de duisternissen hun weg naar de moskeeën slaan.” (al-Haakim en Ibn Khoezaymah)

Wat betreft het door haar thuis verrichte gebed daarvoor wordt niet de beloning van het gezamenlijke gebed toegekend, zoals dit ook het geval is voor mannen.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed Mokhtaar ash-Shinqieti Mawsoecaat ul-Fataawaa il-Islaamiyyah, blz. 135