Mag ik Tayammoem verrichten op school?

6859
Vraag:
Ik ben een studente en ik ondervind problemen als het gaat om het gebed. Het komt soms voor dat ik op school mijn Woedoe’ verbreek. Is het voor mij dan mogelijk om Tayammoem te verrichten? Er is namelijk geen overdekte plaats aanwezig waar ik mijn Woedoe’ rustig kan verrichten.
Antwoord:
Alle Lof zij Allah.
Het gebed geniet een verheven positie binnen de Islam. Het is beslist niet toegestaan om daar onvoorzichtig mee om te gaan. Sterker nog, op ons rust de plicht om erover te waken dat de gebeden op hun vastgestelde tijden worden verricht. Zoals Allah, de Verhevene, kenbaar maakt in de Koran (interpretatie van de betekenis):
Het gebed is de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven.”
(Soerat an-Nisaa’: 103)
Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):
“Waakt over het gebed en (in het bijzonder) over het middelste gebed (al-cAsr). En staat voor Allah in ootmoedigheid.”
(Soerat al-Baqarah: 238)
Voor degene die over water beschikt en in staat is dit te gebruiken, is het niet toegestaan om Tayammoem te verrichten. Het is verhaald van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) hierover zei: “Allah accepteert geen gebed van een persoon die in een Hadath is vervallen, totdat hij (opnieuw) de Woedoe’ verricht. Toen vroeg een man uit Hadramaut: ,,O Aboe Hoerayrah! Wat betekent al-Hadath?” Aboe Hoerayrah antwoordde: ,,Buikwinden of ontlasting.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Woedoe’ is het opheffen van een Hadath door middel van water.
Tayammoem is alleen toegestaan in één van de volgende gevallen:
– Het ontbreken van water
– Het gebruiken van water tast de gezondheid aan.
Allah, de Verhevene, zegt namelijk over het laatstgenoemde (interpretatie van de betekenis):
“En als jullie ziek of op reis zijn of als één van jullie van het toilet is gekomen of jullie gemeenschap met jullie vrouwen hebben gehad en jullie vinden dan geen water, verricht dan Tayammoem met schone aarde en veeg dan over jullie hoofden en jullie handen.”
(Soerat al-Maa’idah: 6)
Op basis van het voorgaande is het voor jou dus niet toegestaan om Tayammoem te verrichten, omdat jij in staat bent om water te gebruiken. Ook wijs ik jou graag op het feit dat het voor jou mogelijk is om op het toilet de Woedoe’ te verrichten. Er is namelijk niets op tegen om daarin de Woedoe’ te verrichten.
En tot slot willen we jou de volgende Woorden van de Meest Barmhartige op het hart drukken (interpretatie van de betekenis):
“En wie Allah vreest, Hij zal voor hem een uitweg maken en Hij zal hem onderhoud schenken vanwaar hij dit niet verwacht.”
(Soerat at-Talaaq: 2)
www.islamqa.com