Mag je als Imam het tweede gezamelijke gebed verbieden?

6832

Vraag:

Weledele Sheich, mag een imam van een moskee het tweede gezamenlijke gebed, dat eventueel plaatsvindt na het gebruikelijke gezamenlijke gebed verbieden.

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.

Het is voor de imam niet toegestaan het tweede gezamenlijke gebed na het eerste gebruikelijke gebed te verbieden. Als men zich hier schuldig aan maakt, vrees ik dat deze handeling tegenstrijdig is met de handelswijze van de Profeet (vrede zij met hem). Want het verrichten van het gezamenlijke gebed voor de tweede keer behoort tot de handelswijze van de Profeet (vrede zij met hem) indien hiervoor een geldig excuus bestaat. Dus de personen die na het afronden van het eerste gezamenlijke gebed arriveren, mogen gerust voor de tweede keer gezamenlijk bidden zolang zij niet bewust het eerste gezamenlijke gebed proberen te ontlopen. Dit alles in navolging van de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Zo lezen wij dat een man de moskee betrad terwijl de Profeet (vrede zij met hem) klaar was met het verrichten van het gezamenlijke gebed. Toen zei de Profeet (vrede zij met hem) tegen de metgezellen: "Is er iemand die bereid is op te staan en liefdadigheid aan deze man te schenken (door gezamenlijk met hem te bidden)?"

(Aboe Dawoe, Ahmed, al-Haakim en authentiek bevonden door sheich al-Albaani)

Waarna een man opstond en samen met hem bad. En hiermee is een duidelijk bewijs geleverd voor het mogen beginnen van een tweede gezamenlijk gebed na het eerste. Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: "Waarlijk, het gebed van een man samen met een andere man is meer waard dan een individueel gebed. En zijn gebed samen met twee andere mannen is meer waard dan zijn gebed met één man. Hoe meer mannen, des te geliefder bij Allah."

(Aboe Dawoed, an-Nasaa’ie, hasan bevonden door sheich al-Albaani)

In de voorgenoemde overlevering heeft de Profeet (vrede zij met hem) te kennen gegeven dat het gebed van twee mannen waardevoller is dan het gebed van één man. Dit houdt in dat het gezamenlijke gebed meer lonend is. Dus hoe kan iemand na hier kennis van te hebben gehad nog zichzelf het recht geven dit te verbieden. Er rust op de imam die het tweede gezamenlijke gebed verbiedt voor degenen die later komen, de plicht om Allah te vrezen. Bovendien dient hij de moslims niet te weerhouden van hetgeen de Profeet (vrede zij met hem) heeft toegestaan en waar hij zelfs mensen toe heeft aangezet. Dit behoort namelijk tot het helpen van elkaar in het goede en het werven van meer godsvrucht.

Echter, als er sommige mensen zijn die altijd de gewoonte hebben de moskee te betreden nadat de imam klaar is met het gezamenlijke gebed om vervolgens gezamenlijk te bidden, dan is dit ongetwijfeld een vorm van nieuwlichterij die wellicht kan leiden tot het zaaien van wanorde binnen de moskee.

Liqaa’aat- ul-Baabil-Maftoeh blz: 415 Sheich Moehammed ibnoe Saalih al-cOethaymien