Moeite om te blijven bidden

27073

Vraag:

Waarom bid ik niet? Ik ben heel verdrietig en hierdoor kan ik soms niet slapen. Telkens als ik het gebed weer opnieuw oppak, dan stop ik weer na een periode. Kunt u mij helpen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het gebed is jouw contact met je Heer. Welke verstandige persoon wil geen contact hebben met zijn Heer! Sta op verricht het gebed en vraag Allah om vergeving. Sluit niet het raam van het licht, waarmee Allah jou doet opstijgen. Jouw heer heeft jou een licht geschonken, laat je dit over aan de anderen? Jouw gebed is jouw licht. Verricht het gebed.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die waakt over het gebed, het zal een licht zijn, een bewijs en een verlossing op de Dag des Oordeels. Degene die het niet onderhoudt, voor hem is er geen licht, geen bewijs, geen oplossing en op de Dag des Oordeels is hij met Qaaroen, Firʿawn, Haamaan en Oebay ibnoe Khalaf.”

(at-Targhieb wat-Tarhieb)

Ook zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Verblijd degene die in het donker lopen naar de moskee met een volmaakt licht op de Dag des Oordeels.”

(Sahieh at-Targhieb van Sheikh al-Albaanie)

Onze Heer, de Almachtige, doet jouw rang stijgen in het Paradijs middels het gebed. De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen Thawbaan: “Kniel veelvoudig neer, want bij iedere neerknieling die jij omwille van Allah doet, zal Allah jou een gradatie verhogen en van een zonde ontdoen.”

(Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sahieh al-Djaamiʿ)

En wanneer jij naar de moskee gaat, dan zal Allah voor jou een huis in het Paradijs gereedmaken. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Iedere keer dat iemand naar de moskee gaat, zal Allah zal voor hem een plaats gereedmaken in het Paradijs.”

(Moeslim)

Allah, de Verhevene, verwijdert de zonden middels het gebed. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Er is geen moslim die de Woedoe’ na behoren uitvoert en vervolgens het gebed verricht, of Allah zal zijn zonden verwijderen tot het volgende gebed aanbreekt.”

(Moeslim)

Waarom wacht je nog? Het gebed is net als een waker van landsgrenzen. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Zal ik jullie wijzen op een zaak waarmee Allah de zonden wegveegt en de status verhoogt?” Zij zeiden: “Jazeker, o Boodschapper van Allah.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Het voltooien van de Woedoe’ tijdens de kou, het zetten van veel stappen naar de moskeeën en het afwachten van het (volgend) gebed na het gebed. Dat is het wacht houden, dat is het wacht houden (op de veiligheid van de moslims).”

(Ibn Hibbaan)

Ieder mens verheugt zich om contact te hebben met hun geliefde. Zo is het ook gesteld met degene die van Allah houdt. Hij houdt ervan om het contact met Allah te onderhouden.

Weet dat onze Heer Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol is. Maar Hij is ook Hard in de Bestraffing. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Vijf gebeden heeft Allah voorgeschreven voor Zijn dienaren. Degene die dit nakomt en het niet verwaarloost en haar rechten nakomt, heeft bij Allah een belofte dat Hij hem het Paradijs doet binnentreden. Degene die het niet nakomt, heeft ook geen belofte bij Allah. Hij bestraft als Hij wil en vergeeft als Hij wil.”

(at-Targhieb wat-Tarhieb)

Tot slot, weet dat de Profeet het volgende heeft gezegd: “Het verbond dat ons onderscheidt van hen is het gebed, hij die het verlaat heeft ongeloof begaan.”

(Ahmad, at-Tirmidhie, an-Nasaa’ie, e.a.)

Sheikh Mohammed Salim Bahiri