Na de Adhaan de moskee verlaten

3562

Vraag:

Geldt de overlevering die spreekt over het verbod op het verlaten van de moskee na de Adhaan ook voor vrouwen als zij zich hier bevinden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

We hebben deze vraag voorgelegd aan Sheikh Mohammad ibnoe Saalih al-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn), die als volgt antwoordde: “Dit geldt niet voor vrouwen, omdat vrouwen in de eerste plaats niet verplicht zijn gezamenlijk het gebed te verrichten.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com