Niet op tijd bidden

66163
Vraag:
Ik werk voor een Amerikaans bedrijf. Ik ben daar de enige moslim. Er is geen schone of geschikte plek waar ik mijn Woedoe’ kan doen. Er is ook geen aparte plek waar ik het gebed kan verrichten. Is het haraam om te wachten totdat ik thuis ben en dan pas Dohr en cAsr bid?
Antwoord:
Alle lof aan Allah.
De moslim dient bewust te zijn van het belang van het gebed, de noodzaak om het regelmatig en op vastgestelde tijden te bidden en van het voldoen aan alle voorwaarden, zuilen en noodzakelijke onderdelen van het gebed.
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Het gebed is de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven.”
(Soerat an-Nisaa’: 103)
Er is overgeleverd dat cAbdoellaah ibn Mascoed heeft gezegd: “Ik vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “Welke daad is het meest geliefd bij Allah?” Hij zei: “Het gebed dat op tijd is verricht.” Ik zei: “(En) daarna?” Hij zei: “De ouders eerbiedigen.” Ik zei: “(En) daarna?” Hij zei: “Jihad omwille van Allah.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Het is dus niet toegestaan voor de moslim om zijn gebed uit te stellen tot na de tijdsperiode waarin het verplicht is om dit te verrichten. Het is niet noodzakelijk om de Woedoe’ op een schone plek te verrichten. Zelfs als we veronderstellen dat dit wel noodzakelijk zou zijn, dan zou hij ervoor kunnen zorgen dat hij de Woedoe’ heeft voordat hij naar werk gaat en zijn Woedoe’ niet verbreekt om zo het gebed op tijd te verrichten.
Hij dient het gebed dus op tijd te verrichten. Zoeken naar een schone plek waar je kunt bidden, is niet moeilijk. Het gebed is geldig op elke plek op aarde zolang deze schoon en puur is. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De aarde is voor mij gemaakt tot een plaats voor gebed en reiniging. Dus als de tijd, wanneer dan ook, voor het gebed aanbreekt voor iedere man van mijn gemeenschap, laat hem bidden.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
De Shariecah (Islamitische Wetgeving) sluit alleen specifieke plaatsen uit waar het gebed niet geldig is. Dit zijn begraafplaatsen en toiletten. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De gehele aarde is een plaats voor neerknieling, behalve de begraafplaatsen en de toiletten.”
(Aboe Dawoed, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaani)
De werkplek is dus een plek waar je kunt bidden als deze schoon is. Als het niet makkelijk is, dan zou u een andere plek moeten zoeken. Het is niet moeilijk om de baas te vragen een hoek te regelen waar u kunt bidden.
Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyah zei: “Als men opzettelijk het gebed uitstelt tot de tijd waarin het te kort is om nog te voldoen aan alle voorwaarden en alle noodzakelijke onderdelen van het gebed, dan dient hij eerst de tijd te nemen om zichzelf te reinigen.1 Hij is echter wel zondig, omdat hij het gebed niet op haar juiste tijdstip verricht. Hij had zichzelf moeten reinigen toen daar nog tijd voor was. Als hij het uitstelt, moet hij alsnog naar het gebed toewerken en de juiste stappen op de juiste volgorde nemen, hoewel hij wegens het uitstellen gezondigd heeft.
(Sharh ul-cOemdah, boekdeel 4, blz. 58)
Als hij niet in staat is om te voldoen aan de voorwaarden van het gebed, zoals Tahaarah (reinheid), dan dient hij op tijd te bidden en is hij vrijgesteld van deze voorwaarde. Het is namelijk niet toegestaan om het gebed uit te stellen totdat de tijd ervan voorbij is om dan pas te voldoen aan die voorwaarde.
Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyah zei: “Wat betreft degene die verplicht is om te bidden wanneer de tijd voor het gebed aanbreekt, maar die op dat moment niet in staat is te voldoen aan de voorwaarden of noodzakelijke onderdelen van het gebed, voor hem is het niet toegestaan om het gebed uit te stellen tot de tijd ervan verstreken is. Ook al kan hij hieraan voldoen nadat de tijd voor het gebed verstreken is.
Als het wel toegestaan was voor degene die niet in staat is om te voldoen aan reinheid, het bedekken van zijn (intieme) lichaamsdelen, het neerbuigen, het knielen, etc. om het gebed uit te stellen tot een tijd waarin hij het wel kan nakomen, dan zou dit in strijd zijn met het Boek, de Soennah en de consensus van de geleerden. Want de aandacht die de Wetgever heeft voor de tijd, weegt zwaarder dan de rest van de voorwaarden en zuilen die niet gerealiseerd kunnen worden.
Het is dus niet toegestaan het gebed uit te stellen totdat de tijd ervan verstreken is alleen maar vanwege het net kunnen voldoen aan een voorwaarde. Als de tijd voor het verplichte gebed te kort is en iemand kan niet voldoen aan de voorwaarden, dan gaat het op tijd verrichten van het gebed vóór op de andere voorwaarden.
Er is maar één moment wanneer het voldoen aan de voorwaarden voor de daad zelf gaat. Dat is als je wakker wordt aan het einde van de tijd waarin het gebed verplicht is. In dat geval dien je, wanneer je wakker wordt, te voldoen aan de voorwaarden van het gebed. Dit is van toepassing als iemand wakker wordt en de tijd voor het gebed verstreken is.
(Sharh ul-cOemdah, boekdeel 4, blz. 347-348)
En Allah weet beter.
islamqa.com
1. Het gaat hier om bijvoorbeeld iemand die een onreine substantie op zich heeft of als hij Djoenoeb is en het gebed uitstelt, waardoor de tijd voor gebed verstrijkt als hij de grote wassing gaat verrichten