Niezen tijdens gebed

14641

Vraag:

Als een persoon tijdens het gebed niest, moet hij dan ‘Alhamdoelillaah’ zeggen?

Antwoord:

Ja, als een biddende persoon niest dan dient hij ‘Alhamdoelillaah’ te zeggen. Dit op basis van de overlevering van Moecaawiyah ibn Hakm, die op een dag samen met de Profeet (vrede zij met hem) bad. Tijdens het gebed nieste een man en zei: “Alhamdoelillaah.” Toen zei Moecaawiyah: “YarhamoekAllaah”, waarna de mensen hem met een verbaasde blik aankeken. Hij zei toen: “Moge Allah jullie een lang leven schenken. Waarom kijken jullie mij zo aan?” Vervolgens sloegen de metgezellen met hun handen op hun dijen als gebaar voor Moecaawiyah. Hij begreep dat zij hem gebaarden om stil te zijn, waarna hij zweeg.

Nadat het gebed afgelopen was riep de Profeet (vrede zij met hem) Moecaawiyah bij zich. Moecaawiyah zei: “Moge mijn vader en moeder voor u opgeofferd worden (een Arabische gezegde), hij heeft mij niet bespot noch berispt.” De Profeet zei: “Praten tijdens het gebed is niet toegestaan. Het gebed is slechts voor de verheerlijking en de prijzing van Allah en het reciteren van de Koran.”

(Moeslim)

De Profeet heeft de man die na het niezen ‘Alhamdoelillaah’ zei, hier niet op aangesproken. Dit bewijst dus dat als men tijdens het gebed niest dat hij ‘Alhamdoelillaah’ moet zeggen. De reden hiervoor is dat men Allah prijst. Maar is het zo dat men bij elke gelegenheid dat men Allah kan prijzen dit ook moet doen tijdens het gebed?

Het is duidelijk dat elke lofuiting die met een reden wordt gedaan in het gebed toegestaan is, behalve het reageren op de Moe’addhin tijdens de Adhaan. Dit omdat deze reactie een lange bezigheid is en men zich tijdens het gebed alleen op het gebed moet concentreren. De Profeet heeft namelijk gezegd: “Tijdens het gebed is er geen andere bezigheid.”

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien