Nog geen Soennah gedaan vóór het verplichte gebed

8919

Vraag:

Iemand komt de moskee binnen, de Iqaamah voor het Dhoehr-gebed is geweest en hij sluit aan bij het gebed. Echter heeft hij de gewoonte om vóór het Dhoehr-gebed vier gebedseenheden (Soennah) te verrichten. Dient hij deze dan na afloop van het verplichte gebed alsnog te verrichten, of komen deze voor hem te vervallen?

Antwoord:

Wanneer men het Raatibah gebed dat vóór het verplichte gebed verricht wordt heeft gemist, dan kan hij deze na het verplichte gebed alsnog inhalen. Wel dient hij hierbij te beginnen met het Raatibah gebed dat na het verplichte gebed verricht wordt, alvorens hij die van vóór het gebed inhaalt.

In geval van de vraagsteller is het dus zo dat als hij de gewoonte heeft om vóór het Dhoehr-gebed vier gebedseenheden te verrichten – en hij vervolgens de moskee binnenloopt en het gezamenlijke gebed al gaande is – hij dan na het gebed het Raatibah gebed van na het Dhoehr-gebed dient te verrichten en daarna die van vóór het Dhoehr-gebed in te halen.

Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien