Omkijken naar de kinderen tijdens het gebed

17018

Vraag:

Ik doe altijd mijn best om nederig te zijn in het gebed. Echter is dit niet altijd mogelijk vanwege de angst die ik altijd heb dat mijn kinderen zichzelf tijdens het gebed bezeren. Mijn eerste dochtertje is drie jaar oud en de tweede is pas acht maanden. Ik merk daarnaast dat deze angst die ik heb slechts influisteringen zijn van de Shaytaan, maar op hetzelfde moment drijft mijn moederinstinct mij ertoe om er zeker van te zijn dat er niks met ze aan de hand is.

Wat is uw opinie hierin? En is mijn gebed correct wanneer ik tijdens het gebed heel snel omkijk ter geruststelling?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: Je dient geen aandacht te schenken aan de influisteringen van de satan die slechts als doel hebben om de persoon af te houden van zijn gebed en van het verkrijgen van nederigheid hierin.

Ten tweede: Alvorens de gelovige begint met het gebed, dient hij alles wat hem kan afleiden van het gebed weg te nemen. Als jij bijvoorbeeld in staat bent om te bidden op een tijdstip waarop zij slapen, dan verdient dit de voorkeur. In dat geval dien je dan ook haast te maken met het beginnen van het gebed voordat ze wakker worden. Is het mogelijk om iemand een oogje in het zeil te laten houden, zodat jij je volledig kan focussen op het gebed, dan dien je dit te doen. Of je kunt ze bezighouden met speelgoed of een tekenfilm.

Mocht dit allemaal niet mogelijk zijn, neem ze dan mee naar de kamer waar jij het gebed gaat verrichten en sluit de deur. Zo is er geen enkele aanleiding meer om je ongerust te maken over hen en ontdoe jij jezelf van de vele influisteringen.

Daarnaast is er niets op tegen om tijdens het gebed naar hen om te kijken ter geruststelling, als hier enige behoefte aan is. Er moet dus daadwerkelijk een aanleiding zijn om om te kijken. Zo zijn er enkele overleveringen te vinden die erop duiden dat er niets op tegen is om om te kijken tijdens het gebed, onder voorwaarde dat hier enige behoefte aan is.

Islamqa.com