Onbedekt lichaamsdeel tijdens het gebed

6013

Vraag:

Wat is het oordeel over het gebed als een gedeelte van het lichaam van de vrouw (zoals haar nek, haar of knie) per ongeluk wordt ontbloot en zij gedurende het gebed zich haast het weer te bedekken? Dient zij het gebed opnieuw te verrichten of dient zij iets anders te doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst;

Volgens de meerderheid van de geleerden is het bedekken van de ʿAwrah voor zowel mannen als vrouwen een voorwaarde voor de geldigheid van het gebed. Het bewijs is onder meer de overlevering van ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het gebed van een vrouw op vruchtbare leeftijd zonder hoofdbedekking wordt door Allah niet geaccepteerd.”

(Aboe Daawoed en at-Tirmidhie; authentiek verklaard door al-Albaanie in Soenan Abi Daawoed)

Ibnoe ʿAbd il-Barr zei: “Er bestaat consensus over het feit dat het gebed ongeldig is van degene die het nalaat zich te kleden – als hij hiertoe in staat is – en naakt bidt. Dit is het bewijs van degenen die aangeven dat het bedekken van de ʿAwrah één van de verplichte zaken van het gebed is.” Hij zei: “Eenieder is het hier unaniem over eens.” Zie onder meer: al-Moeghnie; boekdeel 1, blz. 337.

Ten tweede;

Als iemand met een bedekte ʿAwrah het gebed verricht en er per ongeluk een gedeelte ontbloot wordt, waarna diegene het hierna direct bedekt, dan is het gebed geldig. Dit ongeacht of het hier een man of vrouw betreft, de kleineʿAwrah of de intieme delen ontbloot worden, en of er veel of weinig ontbloot wordt.

In ‘Kashshaaf ul-Qinaa’ staat vermeld: “Het gebed wordt niet als ongeldig beschouwd als een klein gedeelte van de ʿAwrah per ongeluk ontbloot wordt. Zelfs als dit kleine gedeelte gedurende een langere tijd onbedekt blijft. Zo wordt ook het gebed niet als ongeldig beschouwd als een groot gedeelte van de ʿAwrah voor een korte periode onbedekt is. Als de ‘Awrah door toedoen van de wind ontbloot raakt, en hierdoor datgene te zien is wat normaal gesproken niet vergeven wordt als dit (d.w.z. de ‘Awrah) voor een lange duur ontbloot blijft vanwege de intimiteit hiervan, dan is het gebed hiermee niet ongeldig. Dit is zelfs het geval wanneer de volledige ‘Awrah zichtbaar zou zijn, maar men zich vervolgens wel haast om deze te bedekken zonder al teveel handelingen te verrichten. Dit omdat deze slechts voor korte duur zichtbaar was. Maar als hij zijn kleding dient vast te houden (ter bedekking van zijn ‘Awrah) en dit een hoop bewegingen kost, dan wordt zijn gebed wel ongeldig.”

(Kashshaaf ul-Qinaa’; boekdeel 1, blz. 269)

Sheikh Ibn ʿOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Als een groot gedeelte ontbloot wordt, maar in korte tijd weer bedekt wordt, dan wordt zijn gebed niet als ongeldig beschouwd. Een voorbeeld hiervan is dat het tijdens de Roekoe’ begint te waaien waardoor zijn kleding omhoog gaat, maar hij dit wel gelijk weer terugtrekt (naar beneden). De schijnbare betekenis van de woorden van de auteur kunnen impliceren dat het gebed als ongeldig wordt beschouwd. Echter is de correcte mening dat het niet ongeldig wordt beschouwd omdat hij zich weer snel heeft bedekt en niet expres heeft ontbloot. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vrees daarom Allah voor zover jullie daartoe in staat zijn.”

(Soerat At-Taghaaboen: 16)

(ash-Sharh ul-Moemtiʿ; boekdeel 2, blz. 75)

Op basis hiervan is jouw gebed geldig zolang jij jezelf meteen weer bedekt en je dit niet hoeft te herhalen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com