Onheil is een boetedoening voor zonden

1527

Vraag:

Mijn echtgenote was gewoon te bidden tot ze haar eerste kind kreeg. Hierna werd zij gemakzuchtig en beweerde dat de zonden van elke vrouw die bevalt vergeven zijn vanwege de pijn die zij ondergaat tijdens de bevalling. Wat kunt u tegen haar zeggen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit is niet correct.

Een vrouw, net zoals elk kind van Aadam, zal beloond worden voor deze pijn en al het onheil dat haar treft als zij dit draagt met geduld en rekenend op de beloning (van Allah).

De Profeet (vrede zij met hem) gaf het voorbeeld van iets dat minder zwaar is en zei dat een persoon dat zich prikt aan een doorn dit als een boetedoening moet zien. Het dient opgemerkt te worden dat als een persoon het onheil dat hem treft met geduld draagt en de beloning van Allah zoekt, hij beloont zal worden voor dit geduld, het rekenen op de beloning en dat het onheil zelf een boetedoening voor zijn zonden zal zijn.

In alle zaken geldt onheil als een boetedoening voor zonden. Als dat samen gaat met geduld, dan wordt een persoon beloond voor zijn geduld met dit onheil. Zonder enige twijfel kent een vrouw bij de bevalt pijn. Deze pijn geldt als een boetedoening voor haar. Als zij dit draagt met geduld en rekent op de beloning van Allah, dan doet dit haar beloning en zegeningen toenemen.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Ibn ʿOethaymien

 (Madjallah al-Daʿwah; nummer 1789, blz. 61)