Onopzettelijk in een andere richting bidden

7994

Vraag:

Iemand heeft onopzettelijk in een andere richting gebeden dan de richting van de Qiblah. Zijn fout werd hem pas later duidelijk, maar wel vóórdat de tijd voor dit gebed was verstreken. Moet hij zijn gebed opnieuw verrichten?

Antwoord:

Nee, hij hoeft zijn gebed niet opnieuw te verrichten. Het bewijs daarvoor is de overlevering die gaat over een groep metgezellen die het gebed verrichtten gedurende mist en nevel. En eenieder van hen deed dit in zijn (gekozen) richting. In de ochtend vertelden ze dit aan de Boodschapper (vrede zij met hem) en hij beval hen niet om hun gebed opnieuw te verrichten.

Sheikh Naasir ud-Dien al-Albaanie

(Fataawa ash-Sheikh al-cAllaamah Mohammed Naasir ud-Dien al-Albaanie fiel-Madienah wal-Imaaraat, blz. 78)