Profiteren van al-Istikhaarah

17124

Vraag:

Hoe kan ik correct profiteren van al-Istikhaarah? Nadat ik het Istikhaarah-gebed verrichtte, kwam iemand naar mij toe met een huwelijksaanzoek. Ik droomde dat de zus van de huwelijkskandidaat mij kleedde in een groen pak en mij vertelde dat haar broer alleen het mooie (aan mij) zal geven. Ik hoop dat u de betekenis van deze droom kunt uitleggen, zodat ik zeker kan zijn dat ik de Istikhaarah correct heb uitgevoerd.

Antwoord

Alle lof zij Allah:

Er is een aantal zaken dat vermeld moet worden.

Ten eerste: Over de droom die je zag, dien je mensen te vragen die hier kennis over hebben en wiens religieuze betrokkenheid en geloofsovertuiging (cAqiedah) jij vertrouwt. Zij kunnen jou wellicht de betekenis (van de droom) uitleggen. En pas op voor onwetende mensen en kwakzalvers.

Ten tweede: Vele mensen denken dat na het verrichten van het Istikhaarah-gebed een droom moet plaatsvinden of een gevoel van gemak, of rust in het hart, enzovoort. Maar dat is niet het geval. Zelfs als geen van zulke zaken plaatsvinden nadat een persoon Istikhaarah heeft verricht en zijn best heeft gedaan om uit te vinden wat het beste voor hem is, zoals het raadplegen van mensen, het onderzoeken van de kwestie en mensen vragen die ervaring hebben, moet hij (in dit geval gewoon) doorgaan (met de keuze die hij heeft gemaakt) in de hoop dat dit datgene zal zijn wat het beste voor hem is.

Ook als hij in het begin ongemak in zijn hart voelt of als we zelfs aannemen dat hij niet zal slagen in de zaak die hij heeft ondernomen na het verrichten van al-Istikhaarah. Want het kan goed voor hem zijn zonder dat hij het weet, maar zijn Heer de Verhevene weet er wel van.

Ibn ul-Haadj il-Maalikie zei: “Sommigen van hen verrichten het Istikhaarah-gebed zoals voorgeschreven is in de Shariecah. En vervolgens wachten ze totdat ze een droom hebben gezien waaruit zij beslissen of ze door moeten gaan (met de keuze) waarvoor al-Istikhaarah is verricht of er afstand van moeten nemen. Of (ze wachten) totdat iemand anders een droom voor hen ziet. Dit is nergens voor nodig, want de onfeilbare (vrede zij met hem) vertelde ons om het Istikhaarah-gebed te verrichten en andere (betrouwbare, vrome) mensen te raadplegen en niet te rekenen op wat anderen in hun dromen zien.”

(Al-Madkhal, boekdeel 4, blz. 37)

Ten derde: Al zouden we aannemen dat de uitleg van de droom iets goeds voorstelt, dan nog zijn goede dromen niets meer dan inlichtingen waar je niet volledig op kunt vertrouwen. In plaats hiervan dien je onderzoek te verrichten en navraag te doen naar de religieuze betrokkenheid en karakter van de persoon die het huwelijksaanzoek deed. En ook naar andere dingen die je over hem moet weten. Als je zeker bent van deze zaken, dan is de goede droom niets meer dan een goed voorteken (van dit huwelijksaanzoek).

We vragen Allah, de Verhevene, om het goede voor jou gemakkelijk te maken en jou te zegenen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com