Salaat ul-Awwaabien

5698
Vraag:
Kunt u uitleggen wat Salaat ul-Awwaabien is en dit ondersteunen met bewijzen? Ik kan nergens een overlevering vinden over dit gebed.
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Salaat al-Awwaabien staat beter bekend als Salaat ad-Doehaa. Het kan bestaan uit twee, vier, zes of acht gebedseenheden en wordt verricht nadat de zon is opgekomen en voor de tijd van Salaat ad-Dhohr. Het is beter dit uit te stellen totdat het warmer is op de dag. Het bewijs hiervoor is het volgende:
Zayd ibn ul-Arqam heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ging naar de mensen van Qoebaa’ en trof hen biddend aan. Hij zei: “Salaat ul-Awwaabien is wanneer de jonge kamelen hun poten opheffen (vanwege de hitte van het zand).”
(Moeslim)
Volgens een overlevering van Zayd ibn ul-Arqam kwam de Profeet (vrede zij met hem) naar moskee Qoebaa’ en trad deze binnen nadat de zon was opgekomen. Hij trof de mensen biddend aan. Hij (vrede zij met hem) zei: “Salaat ad-Doehaa dient verricht te worden wanneer de jonge kamelen hun poten opheffen (vanwege de hitte van het zand).”
(Ahmad)
Al-Qaasim ash-Shaybaani heeft overgeleverd dat Zayd ibn ul-Arqam enkele mensen Salaat ad-Doehaa zag verrichten en zei: “Weten zij niet dat het verrichten van het gebed op een andere tijd dan deze beter is?” De Boodschapper van Allah zei (vrede zij met hem): “Salaat al-Awwaabien is wanneer de jonge kamelen hun poten opheffen (vanwege de hitte van het zand).”
(Moeslim)
Imam an-Nawawi heeft gezegd: “De zinsnede “Salaat al-Awwaabien is wanneer de jonge kamelen hun poten heffen” refereert naar het zand dat ondraaglijk heet wordt door de hitte van de zon die de hoeven van de poten van de jonge kamelen verbrandt. Hierdoor heffen en verlagen zij hun poten als reactie op de hitte van het zand.
‘Al-Awwaab’ betekent degene die gehoorzaam is of degene die zich in gehoorzaamheid keert. De overlevering refereert ook naar het beste tijdstip om dit gebed te verrichten. Dit ondanks het feit dat het toegestaan is om het te verrichten tussen het tijdstip nadat de zon is gerezen en voordat deze het hoogste punt heeft bereikt.”
(Sharh Sahieh Moeslim)
En Allah weet het best.
Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid