Samen met je man bidden

21425

Vraag:

Wordt het gezien als een gezamenlijk gebed wanneer ik het gebed achter mijn echtgenoot verricht?

Antwoord:

Ja, dit wordt gezien als het gezamenlijke gebed. Echter gaat hiermee niet de beloning gepaard van het gezamenlijke gebed. Dit komt namelijk alleen degene toe die het gezamenlijk in de moskee verricht. En met de beloning wordt hierbij gedoeld op de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Het gezamenlijke gebed is zevenentwintig maal beter dan het gebed van het individu.”

(Moeslim)

Datgene wat erop duidt dat deze overlevering slechts slaat op degene die het gezamenlijke gebed in de moskee verricht, is de overlevering waarin de Profeet (aan het begin van de overlevering) zei: “Wanneer men zijn huis verlaat, slechts om het (gezamenlijk) gebed te verrichten…”

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-ʿOethaymien