Schikken van de rijen tijdens het gebed

17683
Vraag:
Veel mensen weten niet dat het tot de Soennah behoort om tijdens het gezamenlijke gebed voet-aan-voet te staan. Zij laten hierdoor een kleine opening bestaan. Zijn wij verplicht deze openingen te vullen door middel van het verder uit elkaar plaatsen van onze voeten? Ten tweede, moeten wij ons met het rechtmaken van de gebedsrij richten naar de persoon aan onze rechter- of linkerzijde?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Het is voor moslims verplicht hun rijen recht en compact te maken en de openingen tussen hen op te vullen. Dat wordt gedaan door schouder-aan-schouder te staan en voet-aan-voet.
Het is overgeleverd door Anas ibn Maalik (moge Allah weltevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Maak je rijen recht, want ik zie jullie achter mijn rug.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Ook is het overgeleverd door cAbdullah ibn cOmar (moge Allah weltevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Maak jullie rijen recht. Sta schouder aan schouder, dicht de openingen en biedt geen weerstand tegen de hand van je broeder. Laat geen opening voor de Shaytaan. Allah zal degene belonen die de rij vult. En Allah zal degene verlaten die de rij verbreekt.”
(Aboe Dawoed, an-Nasaa’i en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaani)
Aboe Dawoed heeft gezegd: “Met ‘biedt geen weerstand tegen de hand van je broeder’ wordt bedoeld dat een man mee moet werken als zijn broeder hem naar voor of achter brengt om de rijen recht te maken.”
(cAwn al-Macboed)
Het is overgeleverd dat an-Noecmaan ibnoe Bashier heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) keerde zijn gezicht naar de mensen en zei driemaal: ,,Maak jullie rijen recht!”, waarna hij zei: ,,Want bij Allah, óf jullie maken jullie rijen recht óf Allah zal jullie harten van elkaar vervreemden.” En ik zag de mannen schouder aan schouder staan, knie aan knie, en enkel aan enkel.”
(Aboe Dawoed en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaani)
De volgende vraag is of een man links of rechts van zich moet kijken om de rij recht te maken.
Het behoort tot de Soennah dat de imam vooraan staat, in het midden van de rij. De rijen dienen te starten achter de imam. En dus niet aan de rechter- of linkerkant van de moskee, zoals sommige mensen doen. De rij kan gevuld worden aan zowel de rechter- als de linkerzijde.
Op grond hiervan blijkt dat degenen die zich aan de rechterhelft van de rij bevinden naar hun linkerkant moeten kijken en zich bij hen moeten aansluiten en vice versa.
Met betrekking tot de opening tussen de voeten. De dienaar moet op een gematigde manier staan. Zijn voeten moeten niet te dicht bij elkaar staan en ook niet te ver van elkaar af. Hoe verder hij ze namelijk uit elkaar houdt, des te verder zijn schouders zullen zijn van de schouders van zijn buurman. Het recht maken van de rijen gebeurt door middel van het voet-aan-voet staan en schouder-aan-schouder.
Sheikh Bakr Aboe Zayd (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Eén van de nieuwe zaken die we enkele mensen zien doen is dat zij zichzelf in het gebed proberen aan te passen aan de mensen aan hun rechterzijde. Dit terwijl zij zich bevinden aan de rechterkant van de rij. Dit is zonder enig bewijs uit de Islamitische wetgeving. Of dat zij zich aanpassen aan de mensen aan hun linkerzijde, terwijl zij zich bevinden aan de linkerkant van de rij. Ook draaien zij hun voeten naar binnen zodat hun enkels, de enkels van de persoon naast hem raken.”
Dit is iets waarvoor geen bewijs is in de Islamitische wetgeving. Wie zich aan de rechterkant van de rij bevindt, moet zichzelf richten naar degenen aan zijn linkerkant. Zo worden de rijen recht en worden de openingen gevuld. Het in een rechte lijn brengen wordt gedaan door het in rij brengen van de nekken, schouders en enkels en door het vullen van de voorste rijen.
Het spreiden van de benen en het naar binnen draaien van de voeten zodat de enkels, de enkels van de buren raken is een duidelijke fout. Het is overdreven en een nieuwe interpretatie. Het is een teken van overdrevenheid en extremiteit in het toepassen van de Soennah. Het veroorzaakt ook irritatie. Het is niet voorgeschreven door de Islamitische wetgeving en het vergroot de opening tussen de staande mensen in het gebed. Dit wordt duidelijk wanneer de mensen neerknielen. Als zij weer opstaan dan worden zij afgeleid door het dicht maken van de openingen en het draaien van hun voeten. Hun enkels raken dan de enkels van de buren. Hierdoor verzuimen ze daar voor te zorgen, wat ze eigenlijk zouden moeten doen, namelijk dat de tenen in de richting van de Kacbah wijzen.
Door met de enkels te draaien, neemt de biddende persoon ook nog eens de plaats in van zijn buurman.
Wie zich aan het voorgaande schuldig maakt, heeft in strijd gehandeld met de de islamitische wetgeving.
Laa Djadied fie Ahkaam as-Salaah, blz. 12 en 13
www.islamqa.com