Situaties waarin Tahiyyat ul-Masdjid vervalt

2889

Vraag:

Is het zo dat Tahiyyat ul-Masdjid1 vervalt op een bepaald tijdstip?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah, zijn familie en metgezellen.

Tahiyyat ul-Masdjid is een sterk aanbevolen handeling (Soennah Moe’akkadah) voor degene die de moskee betreedt, de kleine wassing heeft verricht en wilt gaan zitten. Dit gebaseerd op wat Moesliem heeft overgeleverd in zijn Sahieh van Aboe Qatadah. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Wanneer iemand van jullie de moskee binnentreedt, laat hem dan twee gebedseenheden verrichten voordat hij gaat zitten.” En in een andere overlevering: “Laat hem dan niet zitten totdat hij twee gebedseenheden heeft verricht.” Het is zelfs aanbevolen om deze twee gebedseenheden te verrichten op tijden waarin het verrichten van vrijwillige gebeden is verboden. Dit omdat het een gebed is met een specifieke reden. Volgens de meest correcte opinie onder de geleerden heeft het verbod hier geen betrekking op.

Tahiyyat ul-Masdjid komt echter in de volgende situaties te vervallen:

  • Als de persoon die de moskee binnentreedt een prediker (khatib) is, dan is het voor hem aanbevolen om op de vrijdag direct de preekstoel te beklimmen, zonder Tahiyyat ul-Masdjid te verrichten. Dit is wat de Profeet (vrede zij met hem) ook deed.
  • Ook vervalt het als men van plan is om een verplicht of vrijwillig gebed te verrichten, omdat het doel is om de gebedsruimte te vullen met het gebed, en dat is gebeurd. Dit geldt echter niet voor het verrichten van het dodengebed, vanwege de voorgaande overlevering: “Laat hem dan twee gebedseenheden verrichten voordat hij gaat zitten.”
  • Ook vervalt het als een persoon de moskee binnentreedt en merkt dat het verplichte gebed is begonnen of dat de oproeper tot het gebed is begonnen met de Iqaamah, dan is het voor hem voorgeschreven om zich bij de menigte te voegen en is het voor hem niet voorgeschreven om Tahiyyat ul-Masdjid te verrichten in deze situatie. Dit gebaseerd op de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Wanneer het gebed wordt aangekondigd, is er geen gebed behalve het verplichte gebed.” (Moeslim)
  • Ook vervalt het door at-Tawaaf2 voor degene die van buiten Mekka komt en direct begint met de Tawaaf. Dit omdat Tahiyyat ul-Masdjid plaatsvindt in de twee gebedseenheden van de Tawaaf. Wat betreft degene die niet van buiten Mekka komt, hij dient twee gebedseenheden te verrichten.
  • Ook vervalt het als iemand herhaaldelijk de moskee binnenkomt. Voor diegene is één groet (d.w.z. Tahiyyat ul-Masdjid) voldoende bij de eerste binnenkomst als hij kort daarna terugkeert. Dit volgens de Hanafie- en Maaliki westcholen. De Shaafi’ie wetschool en het overheersende standpunt van de Hanbali wetschool stellen dat het niet vervalt. Echter wordt het aanbevolen. Deze mening is ook gekozen door Ibn Taymiyyah, zoals staat vermeld in al-Furoe’.

En Allah weet het het beste.

Islamweb.net

  1. De twee gebedseenheden ter begroeting van de moskee.
  2. Rondgang om de Ka’bah.