Siwaak gebruiken tijdens de vrijdagpreek

3930

Vraag:

Vanaf welk moment dien je tijdens de vrijdagdienst (Djoemoecah) te stoppen met het gebruik van de Siwaak? Is dit vanaf het moment dat de imam de Minbar bestijgt of vanaf het begin van de vrijdagpreek? Ik zie namelijk veel mensen die niet stoppen met het gebruik van de Siwaak, totdat de imam de vrijdagpreek start. Sommige gaan zelfs tijdens de vrijdagpreek door met het gebruik van de Siwaak.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het behoort tot de Soennah om aandacht te schenken aan de vrijdagpreek. Vanaf het moment dat de vrijdagpreek begint totdat het voorbij is, stopt men met het gebruik van de Siwaak of het onrustig zitten op welke manier dan ook. Hiermee handel je overeenstemming met de authentieke overleveringen die hierover zijn verhaald.

Echter als een persoon de moskee binnentreedt terwijl de preker aan het preken is, dan dient diegene het begroetingsgebed te verrichten, alvorens te gaan zitten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Wie van jullie op de vrijdag komt en de imam is aan het preken, laat hem dan twee Rakacaat bidden en ze kort maken.”

(Moeslim)

Sheikh cAbdoel-cAziez ibnoe cAbdillaah ibn Baaz

(Madjmoecul-Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwicah, boekdeel 12, blz. 336)