Soedjoed doen met een bril op

6496

Vraag:

Is het voor ons moslims toegestaan om het gebed te verrichten, terwijl wij gekleurde contactlenzen in hebben of een bril dragen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets op tegen om het gebed te verrichten met gekleurde contactlenzen in. Ook een bril dragen mag, mits de bril het niet weerhoudt om de neus en het voorhoofd op de grond te plaatsen tijdens de Soedjoed. In dit geval moet de bril af gedaan worden voor het aanvangen van het gebed of voor het prosterneren (Soedjoed).

Ibn cAbbaas overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Ik ben bevolen te prosterneren op zeven botten; het voorhoofd (wijzend naar zijn neus), de handen, de knieën en het eind van de voeten (d.w.z. tenen).

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd gevraagd over een persoon die een grote bril op heeft die hem ervan weerhoudt volledig te prosterneren op de zeven lichaamsdelen. Hij antwoordde: “Als deze tijdens de Soedjoed het einde van de neus belemmert de grond te raken, dan is dit niet acceptabel. De bril zit dan niet op de brug van de neus. Hierop baserende is de prosternatie niet geldig. Als je een bril op hebt die je ervan weerhoudt om je neus te plaatsen op de plek van de Soedjoed, dan moet je deze af doen als je prosterneert.”

(Madjmoec ul-Fataawa ash-Sheikh Ibn ul-cOethaymien, boekdeel 13, blz. 186)

En Allah weet het het best.

Islamqa.com