Soedjoed op dekens

5181

Vraag:

Mijn oma zegt dat het niet toegestaan is om tijdens het gebed de Soedjoed (prosternatie) op een zachte oppervlakte te verrichten, zoals op een deken. En dat men de Soedjoed op een harde ondergrond moet verrichten. Klopt dit?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is toegestaan om te prosterneren op zachte oppervlakten zoals dekens, e.d. zolang de biddende zijn voorhoofd en neus stevig kan plaatsen op de oppervlakte tijdens het prosterneren. Wat niet is toegestaan, is om te prosterneren op iets dat te zacht is en waarin het gezicht van de biddende wegzakt en niet stevig op is geplaatst.

Ibn ul-Hamaam (moge Allah genadig met hem zijn) zegt in Fath ul-Qadier: “Het is toegestaan te prosterneren op gras, hooi en katoen als het stevig op de grond is. En zo geldt dit ook voor sneeuw. Maar niet als het gezicht erin wegzakt of het niet stevig op de grond is gevestigd.”

(Fath ul-Qadier; boekdeel 1, blz. 304)

Ibn ul-Qayyim (moge Allah genadig met hem zijn) zegt in al-Bahr ur-Raa’iq: “Het basisprincipe is, net zoals het toegestaan is te prosterneren op de grond, dat het ook toegestaan is te prosterneren op iets anders dan de grond waar het voorhoofd stevig op geplaatst kan worden. Dus als men kracht zet, dat het hoofd dan niet verder naar beneden zakt.”

(al-Bahr ur-Raa’iq; boekdeel 1, blz. 337)

Aldus is er niets op tegen om te prosterneren op iets zoals een deken of matras, als het stevig is en stabiel blijft als je er druk op zet.

Sheikh Ibn cOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) is gevraagd over het oordeel over het prosterneren op een spons. Hij antwoordde: “Als de spons dun is en zal pletten als men prosterneert, dan is er niets op tegen.”

(Fataawa Ibn cOethaymien; boekdeel 13, blz. 184)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com