Soera’s niet in volgorde reciteren

8333

Vraag:

Een man ging ons voor in het gezamenlijke gebed. Bij de eerste gebedseenheid reciteerde hij (na Soerat al-Faatihah) Soerat al-Masad (hoofdstuk 111). In de tweede gebedseenheid reciteerde hij Soerat al-Fiel (hoofdstuk 105). Dit gebeurde in het cIshaa’-gebed. Wat is uw mening hierover? Ik vraag dit omdat ik heb begrepen dat het niet toegestaan is om hoofdstukken uit de Koran in een andere volgorde te reciteren.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als het ging zoals jij beschrijft, dan is hier niets mis mee. Het zou echter wel gewenster zijn geweest als het gereciteerde hoofdstuk in de tweede Rakacah één was dat na het hoofdstuk komt dat gereciteerd werd in de eerste Rakacah, conform de volgorde van de hoofdstukken in de Koran.

En Allah is de Bron van kracht. Vrede en Zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en metgezellen.

Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah
(boekdeel 4, blz. 16)