Soetrah valt weg, wat dan?

6303

Vraag:

Wat dien ik te doen als ik achter iemand bid die ik als Soetrah1 neem, maar deze persoon vervolgens weggaat? Moet ik opschuiven of blijven staan waar ik stond?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste, de Soetrah is aanbevolen. Dit volgens de meerderheid van de geleerden. Enkelen zijn van mening dat het verplicht is.

“Het is een Soennah voor de dienaar van Allah om een Soetrah voor zich te hebben wanneer hij alleen bidt of anderen in het gebed leidt. Dit voorkomt dat andere mensen voor hem langs lopen en bevordert zijn concentratie op zijn handelingen in het gebed. Aboe Sacied al-Khoedrie heeft verhaald dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als één van jullie bidt, laat hem dan bidden richting een Soetrah en sta hier dichtbij. En laat niemand voor jou lopen.” En hij (vrede zij met hem) zei: “Laat iemand van jullie, een Soetrah nemen als hij bidt, ook al is het een pijl.” Dit geldt ook voor degenen die reizen en degenen die thuis zijn, en zowel voor de verplichte als de vrijwillige gebeden.”

De gedachte hierachter is dat de dienaar zich dient te onthouden van het verder kijken dan de Soetrah. En zich goed dient te concentreren, zodat zijn gedachten niet afdwalen. Ook is het ter voorkoming dat anderen in zonden vervallen door voorlangs de biddende te passeren. Het bevel in de overleveringen duidt erop dat het aanbevolen is en niet verplicht. Ibn cAabidien zei: “Het is afgeraden om dit weg te laten. Er zijn overleveringen die laten zien dat het niet verplicht is, zoals de overlevering van al-Fadl ibn cAbbaas die zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kwam naar ons toe toen wij in de woestijn waren en hij bad in de woestijn zonder iets voor zich te hebben.”

(Aboe Daawoed)

De Hanbalies vermelden iets soortgelijks. Al-Bahoetie zei: “Het is niet verplicht vanwege de overlevering van Ibn cAbbaas. Hij zei dat de Profeet (vrede zij met hem) in een open veld bad zonder iets voor zich te hebben.”

Volgens de Hanafies is het aanbevolen. De welbekende mening van de Maalikies is dat het aanbevolen is voor de imam en de persoon die alleen bidt en waar het waarschijnlijk is dat mensen langs lopen. In andere gevallen, waarbij dit niet het geval is, is de Soetrah niet voorgeschreven. Er is overgeleverd dat Maalik dit in alle gevallen had aanbevolen. Dit is ook de mening van Ibn Habieb en had de voorkeur van al-Lakhmie. De Shaaficies menen dat het in alle gevallen Soennah is zonder beperkingen. De Hanbalies zeiden: “De Soetrah is Soennah voor de imam en de persoon die alleen bidt. Zelfs als hij niet vreest dat er iemand langs hem zal lopen.” Voor degene die achter de imam bidt, is het niet aanbevolen om een Soetrah te hebben. Dit volgens de consensus van de geleerden omdat de Soetrah van de imam tevens de Soetrah is voor degenen die achter hem bidden, of omdat de imam zelf de Soetrah is voor hen.”

(Mawsoecat ul-Fiqhiyyah, boekdeel 24, blz. 177)

Sheikh ibn ul-cOethaymien zei na het aanhalen van het bewijs voor beide meningen: “Het bewijs van de meerderheid, degenen die zeggen dat de Soetrah aanbevolen is, is sterker. Dit is de meest correcte mening.”

(Sharh ul-Moemtic, boekdeel 3, blz. 277)

Ten tweede is er niets mis met het nemen van een ander die voor jou bidt of zit, als Soetrah. Als deze persoon vervolgens vertrekt en je vindt een andere Soetrah in de buurt, zoals een muur of pilaar, of een andere persoon, dan mag jij hiernaartoe schuiven. Dit geschuif zal hem worden vergeven omdat hij dit doet omwille van het gebed. Als er niets in de buurt is, dan dient men zijn gebed af te maken op de plaats waar hij staat en iedereen die langs loopt proberen tegen te houden.

Maalik zei: “Als een man achter de imam bidt en hij een deel van het gebed gemist heeft en de imam vervolgens de Tasliem verricht, dan is er niets op tegen – als er pilaren zijn aan zijn rechter- of linkerkant – dat hij ernaartoe schuift en achter de pilaar gaat staan. Alleen als dit dichtbij is en dit gebruikt wordt als Soetrah.” Hij zei: “Hetzelfde is van toepassing als dit voor hem staat en hij er naartoe schuift, zolang dit maar niet ver weg is.” Ook zei hij: “Hetzelfde geldt als dit achter hem is, er is niets mis met het schuiven naar achteren, als dit dichtbij is.” Hij zei: “Als de pilaar ver van hem staat, dan moet hij bidden op de plek waar hij staat en moet hij zoveel mogelijk proberen anderen die voor hem lopen tegen te houden.”

(al-Moedawwanah, boekdeel 1, blz. 202)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

 

1.     Een afscherming zodat niemand voor je langs loopt tijdens het bidden. De rug van een zittend persoon kan daar ook voor gebruikt worden.