Sokken uittrekken na Woedoe’

6434

Vraag:
Wanneer ik de Woedoe' heb verricht en vervolgens mijn sokken aantrek, verbreekt mijn Woedoe' dan wanneer ik deze weer uittrek?

Antwoord:
Hieromtrent zijn verschillende uitspraken gedaan door de geleerden. De meest correcte uitspraak is dat de Woedoe' niet verbroken wordt wanneer men zijn sokken uitdoet. Hij blijft in staat van reinheid en kan dus gewoon het gebed verrichten zolang hij zijn Woedoe’ niet verbreekt. Als oorsprong geldt dat men in de staat is van reinheid en er geen bewijs is dat de Woedoe' hierdoor in dit geval verbroken wordt. Was dit wel het geval geweest, dan had de Profeet ons dat te kennen gegeven.

Hij hoeft dus niet opnieuw de Woedoe' te verrichten. Dit is de mening van vele geleerden, zoals Hassan al-Basri, Qataadah, Ibn ul-Moendhir en onze Sheikh Ibn cOethaymien.
Sheikh Khaalid al-Moslih