Stroomuitval bij gezamenlijk gebed

4317

Vraag:

Ik vertrok verlaat naar de moskee voor het cIshaa’ gebed, en er was geen plek meer in de moskee, dus verrichtten wij het gebed buiten. Tijdens de laatste gebedseenheid viel de stroom uit, en het geluid van de microfoon werd voor ons onhoorbaar waardoor wij de imam niet hoorden. Wat dienen wij te doen in zo een situatie?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als sommige mensen die in het gezamenlijke gebed staan zich buiten de moskee bevinden, en zij niet in staat waren om de imam te volgen omdat de stroom uitviel, dan is in deze situatie het volgende voorschreven om te doen: één van de dienaren die dicht bij de deur van de moskee staat dient de Takbier hardop te zeggen, zodat degenen die zich buiten de moskee bevinden het kunnen horen en de imam kunnen volgen in het gebed. Als hij dat niet doet, dan hebben zij de keus om het gebed individueel af te maken of één van hen naar voren te sturen om het gebed gezamenlijk te voltooien. Dit is beter, zodat de dienaren niet verward en gefrustreerd raken omdat de stem van de imam niet meer hoorbaar is.

Sheikh Ibn Baaz werd gevraagd: “Een groep mensen bad het Djoemoecah gebed in de kelder van de moskee, en tijdens het gebed viel de stroom uit waardoor de stem van de imam niet meer hoorbaar was. Eén van hen ging naar voren en leidde hen in de rest van het gebed. Wat is het oordeel over hun gebed, wetende dat hij het gebed heeft afgemaakt alsof het het vrijdagsgebed was? Wat zou de regelgeving zijn als niemand naar voren kwam om hen te leiden – dient iedere persoon het gebed dan individueel af te maken? Als dat is toegestaan, dienen zij dit dan af te maken als het Dhoehr- of als het Djoemoecah gebed, aangezien zij de vrijdagspreek hebben bijgewoond en het gebed aanvingen met de imam en slechts één gebedseenheid met hem hebben verricht?”

Hij antwoordde: “Als de situatie is zoals de vraagsteller beschrijft, dan is het gebed van hen allen geldig. Want iedereen die één gebedseenheid van het Djoemoecah gebed heeft bijgewoond, heeft het hele Djoemoecah gebed gehaald. Dit staat vermeld in een authentieke overlevering van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem).

Zelfs als niemand naar voren ging om hen te leiden en iedere persoon de tweede gebedseenheid individueel verricht, is dat voldoende. Net als degene die zich te laat bij het gebed voegt en bidt met de imam wat hij nog kan halen, en vervolgens de gemiste gebedseenheden zelf verricht (om het gebed te voltooien). Dit vanwege de algemene betekenis van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Degene die een gebedseenheid haalt van een gebed, heeft het gebed gehaald.”

(Madjmoecul-Fataawa Ibn Baaz, boekdeel 12, blz. 331)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com