Tahiyyat ul-Masdjid meteen verrichten

10616

Vraag:

Wanneer ik op vrijdag de moskee binnenkom en de Adhaan gaat af, dien ik dan de gebedsoproeper na te zeggen of gelijk te beginnen met Tahiyyat ul-Masdjid1?

Antwoord:

Hier zijn twee uitspraken over gedaan door de geleerden. De meest correcte mening is dat men aanvangt met het gebed en zich niet bezighoudt met het nazeggen van de gebedsoproeper.

Enerzijds omdat de twee gebedseenheden (bij binnenkomst van de moskee) in dit geval van groter belang zijn dan het nazeggen van de gebedsoproeper. Anderzijds omdat het nazeggen van de gebedsoproeper een Soennah is, terwijl het luisteren naar de preek verplicht is vanwege de volgende woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, als er op de vrijdag wordt opgeroepen tot het gebed, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie (het maar) wisten.”

(Soerat al-Djoemoeʿah:9)

En er bestaat geen twijfel over het feit dat een verplichte zaak de voorkeur geniet boven een aanbevolen zaak. De meest correcte mening is dus dat hij zich haast naar het gebed, zonder hierbij de gebedsoproeper na te zeggen. Dit zodat hij in staat zal zijn om de vrijdagpreek te beluisteren, wat belangrijker is dan het nazeggen van de gebedsoproeper.

Sheikh Khaalid al-Moeslih

1. De twee gebedseenheden ter begroeting van de moskee.