Tijdstippen waarop het verboden is om te bidden

153796

Vraag:

Kunt u uitleggen op welke tijdstippen het gebed verboden is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De definitie van de tijden waarop vrijwillige gebeden verboden zijn, varieert van land tot land en van seizoen tot seizoen. Daarom kunnen we niet vertellen wat de exacte tijdstippen hiervoor zijn op de klok voor alle landen en in alle seizoenen. Maar we zullen de algemene principes uitleggen wat het gemakkelijker maakt voor iedere moslim om te berekenen wanneer deze tijden zijn. Er zijn drie tijdstippen waarop het verboden is om het gebed te verrichten:

  1. Vanaf het moment dat de dageraad aanbreekt tot ongeveer een kwartier nadat de zon is opgekomen. U kunt het tijdstip van zonsopgang vinden in het tijdschema die in alle landen beschikbaar zijn.
  2. Ongeveer een kwartier voordat het Dhoehr-gebed aanbreekt, totdat de tijd voor Dhoehr begint.
  3. Nadat je het cAsr-gebed hebt verricht, zelfs als het een uur na aanvang van het gebed is, totdat de schijf van de zon volledig te zien is. Het begin van het tijdstip waarop het dus verboden is om te bidden begint wanneer iemand het cAsr-gebed heeft verricht, en niet het begin van het cAsr-gebed zelf. Want het kan zijn dat de moslim het cAsr-gebed pas verricht nadat de tijd ervan is ingegaan. In dat geval mag de moslim vrijwillige gebeden verrichten zo lang hij het cAsr-gebed nog niet heeft verricht, zelfs als dit betekent dat de tijd van het cAsr-gebed is ingegaan.

Ibnoe Qoedaamah zei: “We kennen geen meningsverschil over het verbod op het bidden na al-cAsr.”

(al-Moeghnie, boekdeel 1, blz. 429)

Het bewijs voor deze tijdstippen is vermeld in verschillende overleveringen, waaronder de duidelijkste en meest uitgebreide, namelijk de lange overlevering die verhaald is van cAmr ibn cAbasah. De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen hem: “Bid al-Fadjr, onthoud je vervolgens van het bidden totdat de zon is opgekomen en hoog staat, want wanneer het opkomt, dan stijgt het op tussen de horens van de satan en op dat tijdstip prosterneren de ongelovigen er voor. Bid daarna, want het gebed wordt waargenomen en bijgewoond, totdat de schaduw van een speer direct ten noorden neervalt (d.w.z. ‘s middags). Onthoud je vervolgens van het gebed, want op dat moment wordt de Hel opgestookt. Bid vervolgens wanneer de schaduw voorwaarts beweegt, want het gebed wordt waargenomen en bijgewoond totdat je het cAsr-gebed hebt verricht. Onthoud je vervolgens van het gebed totdat de zon is ondergegaan, want het gaat onder tussen de horens van de satan en op dat moment prosterneren de ongelovige er voor.”

(Sahieh Moeslim)

We dienen op te merken dat het op die tijdstippen slechts verboden is om de vrijwillige gebeden te verrichten. Wat betreft de gebeden waar een reden voor is, zoals de twee gebedseenheden die je verricht ter begroeting van de moskee, of de twee gebedseenheden die je verricht na het verrichten van de Woedoe’, of de twee gebedseenheden die je verricht na de Tawaaf; deze gebeden mogen op elk gewenst moment verricht worden. Dit volgens de meest correcte mening van de twee.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com