Vergeten van ‘Samic Allaahoe liman hamidah’

5875

Vraag:

Een man zei ‘Allaahoe akbar’ in plaats van ‘Samic Allaahoe liman hamidah’ na de Roekoec (het buigen). Wat dient hij te doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het zeggen van ‘Samic Allaahoe liman hamidah’ is voor zowel de imam als degene die het gebed alleen verricht een verplicht onderdeel van het gebed, aldus de correcte mening.

Degene die vergeet dit te zeggen en niets zegt, of in plaats darvan ‘Allaahoe akbar’ zegt en dit zich tijdens het gebed herinnert, dient twee prosternaties (neerknielingen) voor vergeetachtigheid (Soedjoed us-Sahw) te verrichten vóór de Tasliem.

Het basisprincipe voor degene die een verplicht onderdeel van het gebed vergeet of een voorgeschreven zin (zoals ‘Allaahoe akbar’) op de verkeerde plaats uitspreekt, dient Soedjoed us-Sahw te verrichten.

In ‘Daliel ut-Taalib’ staat vermeld: “Soedjoed us-Sahw is nodig als iemand een buiging, prosternatie, het staan of zitten toevoegt, ook al duurt het net zo kort als het zitten tussen twee prosternaties. Of als de Tasliem wordt uitgesproken voordat hij het gebed beëindigt, of als hij een fout begaat in de recitatie die de betekenis verandert of een verplicht onderdeel nalaat.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com