Verplichting om de rijen recht te maken

3782

Vraag:

Ik zie sommige biddende personen een beetje achter de rij staan. Wat is de regelgeving hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het recht maken van de rijen behoort tot de Soennah, en sommige geleerden hebben zelfs gezegd dat het recht maken van rijen verplicht is. Want toen de Profeet (vrede zij met hem) een man zag die met zijn borst uitstak, zei hij: “Of jullie maken jullie rijen recht, of Allah zal jullie gezichten uiteen doen vallen.”

(al-Boekhaarie in al-Adhaan, nr. 117)

Dit is een dreigement. En er is geen dreigement (van de Profeet) behalve in een zaak of handeling die Haraam is of bij het laten van een verplichting.

De mening dat het rechtmaken van de rijen een verplichting is, is een sterke mening en imam al-Boekhaarie heeft een hoofdstuk aan dit onderwerp gewijd met als titel: Hoofdstuk over de zonde van degene die de rij niet compleet maakt.

(al-Boekhaarie, al-Adhaan, hoofdstuk 75 Al-Fath, boekdeel 2, blz. 245)

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Kitaab ud-Dacwah)