Verschil tussen Qiyaam ul-Layl en Tahadjjoed

73166

Vraag:

Wat is het verschil tussen Qiyaam ul-Layl en Tahadjjoed? Wat zijn de beloningen voor degenen die deze gebeden verrichten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Qiyaam ul-Layl betekent (een deel van) de nacht doorbrengen, zelfs als het om een uur gaat, in het gebed, het lezen van de Koran, het gedenken van Allah (Dhikr) en andere daden van aanbidding. Het is niet bepaald dat dit het grootste gedeelte van de nacht moet zijn.

In Maraaqi al-Falaah staat: "Wat bedoeld wordt met Qiyaam is het spenderen van de meeste tijd in de nacht in aanbidding, of er is gezegd: het spenderen van één uur ervan, met het lezen van de Koran, het luisteren naar overleveringen, het prijzen van Allah (Tasbieh) of het verspreiden van zegeningen over onze Profeet (vrede zij met hem)."

(al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah al-Koewaytiyyah, boekdeel 34, blz. 117)

Tahadjjoed betekent het specifiek bidden in de nacht, en sommige geleerden beperkten dit tot gebeden die verricht worden in de nacht na het slapen.

Al-Hadjjaadj ibnoe cAmr al-Ansaarie zei: "Eén van jullie denkt dat als hij opstaat in de nacht en bidt totdat de ochtend komt, dat hij at-Tahadjjoed heeft verricht. Maar in feite betekent Tahadjjoed het bidden nadat je geslapen hebt, en vervolgens weer bidden na het slapen. Dit is hoe de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het bad."

Al-Haafidh ibnoe Hadjar zei: "Zijn keten is Hasan, het omvat Aboe Saalih, de schrijver van al-Layth, en is iets wat zwak. Er is ook overgeleverd door at-Tabaraanie, wiens keten ibnoe Loehay’ah bevat, en wiens overlevering wordt ondersteund door degene die ervoor kwam."

(at-Talkhies ul-Habier, boekdeel 2, blz. 35)

Het is dus duidelijk dat Qiyaam ul-Layl meer algemeen van aard is dan at-Tahadjjoed, omdat dit gebeden en andere daden omvat en ook het gebed voor en na het slapen.

Maar Tahadjjoed gaat specifiek om het bidden en hier zijn twee meningen over. De eerste mening is dat dit het bidden op ieder moment van de nacht is, en dit is de mening van de meerderheid van de Foeqahaa’. De tweede mening is dat het gaat om het bidden na het slapen.

(Al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah, boekdeel 2, blz. 232)

Imam al-Qoertoebie zei in zijn commentaar op het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En verricht het gebed in (een gedeelte van) de nacht, als aanbevolen (gebed) voor jou (o Mohammed).Wellicht zal jouw Heer jou een geprezen positie doen toekomen (d.w.z. de hoogste rang in het Paradijs).”

(Soerat al-Israa’: 79)

Tahadjjoed komt van het woord Hoedjoed, wat het doen van het ene plus het tegengestelde ervan is. Het woord Hadjjada betekent hij slaapt of het betekent hij bleef op in de nacht, wat het tegengestelde van elkaar is.

Tahadjjoed betekent het wakker worden na het slapen, en dit werd een naam voor gebed, omdat degene ervoor wakker wordt. Tahadjjoed betekent dus het opstaan om in de nacht te bidden. Deze betekenis werd gegeven door al-Aswad cIlqimah, cAbdoerrahmaan ibn ul-Aswad en anderen.

Ismaaciel ibnoe Ishaaq al-Qaadie heeft overgeleverd van de overlevering van al-Hadjjaadj ibn cAmr, de metgezel van de Profeet (vrede zij met hem), dat hij zei: "Denkt één van jullie dat als hij opstaat en de gehele nacht doorbrengt in gebed dat hij het Tahadjjoed gebed heeft gebeden? Tahadjjoed is het bidden na het slapen, dan het bidden na het slapen, dan het bidden na het slapen. Dit is hoe de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het bad."

En er is gezegd dat Tahadjjoed slapen betekent, zoals in het Arabisch wordt gezegd: Tahadjjada ar-Radjoel, wat betekent: een man bleef op, en alqa al-Hoedjoed, in andere woorden, slapen. En degene die opstaat om te bidden wordt een Moetahadjjid genoemd.

(Tafsier at-Tabarie, boekdeel 10, blz.307)

Sheikh ibn Baaz werd het volgende gevraagd: "Wat is het verschil tussen Taraawieh, Qiyaam en Tahadjjoed? Voorzie ons van uw advies, moge Allah u belonen."

Hij antwoordde: "Het gebed in de nacht wordt Tahadjjoed genoemd of Qiyaam ul-Layl. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En verricht het gebed in (een gedeelte van) de nacht, als aanbevolen (gebed) voor jou (o Mohammed).Wellicht zal jouw Heer jou een geprezen positie doen toekomen (d.w.z. de hoogste rang in het Paradijs).”

(Soerat al-Israa’: 79)

En ook (interpretatie van de betekenis):

“O, jij (Mohammed), de ingewikkelde (in gewaden). Sta op in de nacht (om het gebed te verrichten),op een klein deel (van de nacht) na.”

(Soerat al-Moezzammil: 1-2)

En (interpretatie van de betekenis):

“Zij sliepen weinig gedurende de nacht.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 17)

Wat betreft de Taraawieh, de geleerden gebruikten dit woord om Qiyaam ul-Layl aan te duiden in de Ramadan aan het begin van de nacht, wat licht gemaakt moet worden en niet te lang. Het mag ook Tahadjjoed of Qiyaam ul-Layl genoemd worden. En Allah is de bron van alle kracht."

(Fataawaa ash-Sheikh Bin Baaz, boekdel 11, blz.317)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com