Volgorde gemiste gebeden

40395
Vraag:
Stel dat ik twee gebeden heb gemist. In welke volgorde dien ik deze dan in te halen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Volgens de meerderheid van de geleerden is het verplicht om de gemiste gebeden op de aangegeven volgorde te verrichten.
Ibn Qoedaamah zegt: “Het is essentieel de gemiste gebeden in volgorde in te halen.”
(al-Moeghnie, boekdeel 1, blz. 352)
Hetzelfde is door imam Ahmad, an-Nakhaci, az-Zoehri, Rabiecah, Yahya al-Ansaarie, al-Layth, Aboe Haniefah en Ishaaq gezegd.
Maalik en Aboe Haniefah (moge Allah genadig met hen zijn) hebben gezegd dat de volgorde niet gehanteerd dient te worden als het aantal gebeden meer is dan wat binnen een etmaal valt… De verplichting van de volgorde komt (in dat geval) dus te vervallen, net zoals het inhalen van de gemiste dagen van Ramadan.”
(al-Moeghnie, boekdeel 1, blz. 352)
Dus de voorgeschreven volgorde dient in acht te worden genomen bij het inhalen van de gebeden. Als men bijvoorbeeld ad-Dhohr en al-cAsr mist, dan dient hij eerst te beginnen met ad-Dhohr en daarna al-cAsr.
En Allah weet het best.
Gebaseerd op een Fatwa van islamqa.com