Voortreffelijkheid van het vrijwillige gebed

19520

Vraag:

Wat is de voortreffelijkheid van de vrijwillige gebeden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

1.     De moeder van de gelovigen, Oem Habiebah Ramlah bintoe abie Soefyaan, overleverde dat ze de Profeet (vrede zij de met hem) hoorde zeggen: “Een huis zal worden gebouwd in het Paradijs voor elke  moslim die twaalf Rakacaat (gebedseenheden) van vrijwillige (Soennah)gebeden verricht naast de verplichte gebeden gedurende de dag en de avond, om Allah tevreden te stellen.”

(Moeslim)

Deze twaalf gebedseenheden aan vrijwillige (Soennah) gebeden zijn volgens de imams an-Nasaa’ie en at-Tirmidhie twee gebedseenheden voor het verplichte ochtendgebed (Fadjr), vier eenheden voor en twee eenheden na het Dhoehr gebed. Twee gebedseenheden na het verplichte avond gebed (Maghrib) en twee Rakacaat na het verplichte nachtgebed (cIshaa’).

2.     Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Mijn vriend (de Profeet vrede zij met hem) adviseerde mij om drie zaken te verrichten en ik zal ze niet verlaten totdat ik sterf:

1.     Het vasten van drie dagen in elke (Islamitische) maand;

2.     Het verrichten van het Doeha-gebed1;

3.     Het verrichten van het Witr-gebed alvorens het slapen.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

3.     cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:“De twee gebedseenheden vóór het ochtendgebed (Fadjr) zijn beter dan de wereld en alles wat zich erin bevindt.”

(Moeslim)

4.     cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) nooit regelmatiger (in het uitvoeren) en strikt was in het verrichten van een vrijwillig gebed dan de twee gebedseenheden voor het Fadjr-gebed.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

5.     Oem Habiebah (moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie waakt over de vier gebedseenheden voor het Dhoehr-gebed en twee Rakacaat erna; Allah zal voor hem het Hellevuur verbieden (d.w.z. ervan beschermen).”

(Aboe Daawoed en at-Tirmidhie)

6.     Men dient het Witr-gebed als laatste gebed te nemen in de nacht. cAbdoellaah ibn cOmar (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Maak Witr tot jouw laatste gebed in de nacht.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

7.     Als iemand de moskee betreedt, dient hij twee Rakacaat te verrichten alvorens hij zit. Aboe Qataadah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als iemand van jullie een moskee betreedt, dient hij twee Rakacaat te verrichten voordat hij gaat zitten.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

8.     Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) tegen Bilaal zei: Vertel mij over de meest geliefde handeling die jij in de naam van de Islam hebt verricht. Want ik hoorde jouw voetstappen voor mij in het Paradijs.” Hij (Bilaal)zei: “Er is geen daad geliefder bij mij dan dat ik na iedere reiniging (de Woedoe') een bepaald aantal Rakacaat bidt, of dit nu ’s ochtends of ’s avonds is.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Islamqa.com

 

1.     Een vrijwillig (Soennah) gebed dat kan bestaan uit twee, vier, zes of acht gebedseenheden en wordt verricht nadat de zon is opgekomen tot voor de tijd van Salaat ad-Dhoehr.