Vrijdagsgebed op werk

4708

Vraag:

Mijn werkgever heeft een kleine gebedsruimte beschikbaar gesteld voor zijn werknemers. Er zijn vier of vijf broeders die regelmatig hun gebeden verrichten in deze ruimte. Is het toegestaan om het vrijdagsgebed in deze ruimte te verrichten? Wij zijn namelijk niet elke vrijdag vrij en niemand gebruikt deze ruimte toch op die vrijdagen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als in de stad waarin je woont zich een moskee bevindt waar het Djoemoecah-gebed verricht wordt, dan moet jij dit aldaar gezamenlijk verrichten. Het is dan niet toegestaan voor jou om een andere Djoemoecah-gebed te introduceren.

Maar als deze mogelijkheid er niet is in de stad, dan moet jij dit opzetten. En het is dan niet toegestaan om in plaats daarvan Dhoehr te bidden. Het opzetten van het vrijdagsgebed in dorpen en steden is een verplichting voor de moslims, en het verrichten van het Djoemoecah-gebed in gezamenlijkheid is een voorwaarde voor de geldigheid ervan.

Er is geen bewijs uit de Shariecah waarin staat dat een bepaald aantal personen aanwezig moet zijn om het geldig te laten zijn. Om het geldig te laten zijn, is het voldoende als er drie of meer personen aanwezig zijn.

Een andere correcte mening is dat het niet is toegestaan voor iemand voor wie het Djoemoecah-gebed verplicht is, om het Dhoehr-gebed in plaats daarvan te verrichten, omdat het aantal deelnemers aan het vrijdagsgebed minimaal veertig dient te zijn.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa'imah, boekdeel 8, blz. 178)

Wat betreft het vereiste aantal dat nodig is om het Djoemoecah gebed te houden, is er geen bewijs overgeleverd dat dit aantal specificeert. En omdat er geen bewijs is dat dit specificeert, verschillen de geleerden van mening over het minimumaantal. Onder deze meningen is de mening dat het verricht kan worden als er drie lokale bewoners (mannen) aanwezig zijn. Dit is verhaald door Imam Ahmad en dit was de mening die de voorkeur had van al-Awzaacie en Sheikh Taqiyy ud-Dien ibn Taymiyyah. Dit omdat Allah, de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Haast jullie dan naar het gedenken van Allah, en verlaat de handel.”

(Soerat al-Djoemoecah: 9)

De werkwoordsvorm die gebruikt wordt in dit vers is in het meervoud. Dit geeft aan dat het gaat om een minimum van drie (het Arabisch kent ook een tweevoud, red.).

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa'imah, boekdeel 8, blz. 210)

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid