Waarom zeggen wij bij iedere beweging tijdens het gebed ‘Allaahoe Akbar’?

8293

Vraag:

Waarom zeggen wij bij iedere beweging tijdens het gebed ‘Allaahoe Akbar’?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit herinnert je eraan dat wanneer je onachtzaam bent in het gebed, dat Allah groter is dan alle tekortkomingen die plaatsvinden tijdens het gebed. Hierdoor wijd je je volledig toe in elk onderdeel van het gebed en besef je de grote betekenis hiervan. Vandaar is het correct overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) bij iedere neerbuiging en oprichting tijdens het gebed de Takbier uitsprak. Behalve wanneer hij opstond van de Roekoeʿ, toen zei hij: “SamiʿAllaahoe liman hamidah.”

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Salim Bahiri