Wanneer gebeden inkorten en samenvoegen?

106684

Vraag:

Vanaf welke afstand word ik gezien als reiziger en mag ik de gebeden inkorten of samenvoegen?

Antwoord:

Het is aanbevolen voor een moslim om het gebed in te korten tijdens het reizen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer jullie op de aarde rondtrekken, dan treft jullie geen blaam als jullie het gebed inkorten.”

(Soerat an-Nisaa’: 101)

Ook komen wij in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) verschillende overleveringen tegen waaruit blijkt dat het inkorten van het gebed tijdens het reizen toegestaan is. De reden hiervoor is het gemakkelijker maken van het verrichten van het gebed voor een reiziger, het verlichten van de lasten en het stimuleren en aanmoedigen tot goede daden.

Over de afstand wanneer iemand als reiziger kan worden beschouwd, bestaat een groot meningsverschil tussen de geleerden. Het grote deel van de geleerden hanteert een afstand van ongeveer 80 kilometer. Terwijl een ander deel van de geleerden zegt dat de afstand bepaald wordt door de gewoonten en gebruiken van mensen. Dus wat mensen als ‘reizen’ zien, wordt als reizen beschouwd. En wat zij niet als ‘reizen’ zien, wordt niet als reizen beschouwd.

De laatstgenoemde mening heeft imam Ibnoe Taymiyah in zijn boek ‘al-Fataawa al-Koebraa’ met verve verdedigd. Hij beriep zich daarbij vooral op het feit dat noch Allah noch de Profeet (vrede zij met hem) een specifieke afstand heeft vastgesteld. Ook noemde hij voorbeelden van reisafstanden die kleiner waren dan 80 kilometer en waarbij de Profeet (vrede zij met hem) toch besloot om het gebed in te korten.

Het is dus toegestaan voor een reiziger om het gebed in te korten als de afstand als reis wordt beschouwd. Een andere voorwaarde om te mogen inkorten, is het verlaten van de woonplaats en het achter zich laten van de gebouwen. Imam Maalik heeft gezegd: “Een reiziger mag pas inkorten als hij de stad heeft verlaten.”

(al-Moewatta’)

Het samenvoegen van de gebeden staat los van het inkorten. Het inkorten van het gebed is een sterk aangeraden Soennah. Het samenvoegen daarentegen is geen Soennah maar een permissie die Allah aan de dienaar verleent, als hij hiertoe behoefte voelt. Dit kan zich zowel tijdens het reizen als in de eigen woonplaats voordoen. Imam Ibnoe Taymiyah zei: “Het inkorten van de gebeden gebeurt alleen tijdens het reizen. Het is niet toegestaan om in te korten buiten het reizen om. Het samenvoegen daarentegen gebeurt als er een reden of behoefte daartoe bestaat. Een persoon die de behoefte voelt, mag samenvoegen tijdens een korte of lange reis, maar ook in tijden van regen, ziekte en dergelijke zaken. Dit met als doel de gemeenschap van ongemakken te bevrijden.”

(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 22, blz. 293)

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah