Wat is de samenstelling van de verplichte en vrijwillige gebeden?

122924

Vraag:

Wat is de correcte samenstelling van de verplichte gebeden en de daaraan gekoppelde vrijwillige gebeden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het antwoord op jouw vraag is te vinden in een overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah zal een huis in het Paradijs bouwen voor degene die ijverig is in het onderhouden van de twaalf Soennah gebedseenheden, namelijk vier Rakcaat voor en twee na het Dohr gebed, twee na het Maghrib gebed, twee na het cIshaa’ gebed en twee voor het Fadjr gebed.”

(at-Tirmidhi, Sahieh al-Djaamic en anderen)

cAnbasah ibnoe abie Soefyaan citeerde Oemmoe Habiebah toen zij zei dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een huis zal worden gebouwd in het Paradijs voor degene die twaalf Rakcaat gedurende de dag en de avond als volgt verricht: vier Rakcaat voor en twee na het Dohr gebed, twee na het Maghrib gebed, twee na het cIshaa’ gebed en twee voor het Fadjr gebed.”

(at-Tirmidhi, Sahieh ul-Djaamic)

Het cAsr gebed kent geen aanbevolen vrijwillige gebed. Het is echter wel aangeraden om vier gebedseenheden te verrichten vóór het cAsr gebed. Het belang van het verrichten van deze vier vrijwillige gebedseenheden en de beloning die daarmee gepaard gaat, is wel minder in vergelijking met de eerder genoemde Soennah gebeden (Soennah ar-Rawaatib). Het gaat hier om de vier Rakcaat die de Profeet (vrede zij met hem) bedoelde toen hij zei: “Moge Allah degene genadig zijn die de vier Rakcaat voor het cAsr gebed verricht.”1

(at-Tirmidhi en Sahieh al-Djaamic)

Volgens Imam ash-Shaaficie en Imam Ahmad dienen alle benoemde vrijwillige vier Rakcaat per twee verricht te worden.

En Allah weet het best.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid

1. Alle overleveringen hierover zijn echter zwak.