Wat is het oordeel over het toevoegen van het woord shoekr bij het komen uit de roekoec

6088

Vraag:

Sommige mensen voegen het woord ‘shoekr’ toe nadat zij uit de neerbuiging opkomen en ‘Rabbana wa lakal hamd’ hebben gezegd. Wat is uw mening hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het behoeft geen twijfel dat het vasthouden aan datgene wat overgeleverd is de voorkeur verdient. Wanneer een persoon uit de neerbuiging (roekoec) komt, dient hij ‘‘Rabbana wa lakal hamd’’ te zeggen, zonder dit aan te vullen met ‘shoekr’. Dit omdat hier geen bewijzen voor zijn.

Laten we deze gelegenheid aangrijpen om de uitspraken te noemen die wel overgeleverd zijn: ‘Rabbana wa lakal hamd’, ‘Rabbana lakal hamd’, ‘Allaahoemma Rabbana lakal hamd’, ‘Allaahoemma Rabbana wa lakal hamd’

Deze vier uitspraken kunnen gezegd worden bij het opkomen uit de neerbuiging, alleen niet allen tegelijk. Het is wel toegestaan om de ene keer deze uitspraak te doen en de andere keer die uitspraak. Maar wat betreft het toevoegen van ‘shoekr’ hieromtrent is niets overgeleverd en het verdient dan ook de voorkeur dit te laten.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien