Wat moet ik doen als er aan de deur gebeld wordt…?

9863

Vraag:

Wat moet ik doen als er aan de deur gebeld wordt, terwijl ik het gebed aan het verrichten ben en er niemand anders thuis is.

Vraag ontvangen op 11 februari 2007

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Als het hier een optioneel gebed betreft, dan bestaat de mogelijkheid om het gebed te onderbreken om te achterhalen wie er aan de deur belt. In het geval van de verplichte gebeden is het daarentegen niet de bedoeling zich te haasten, behalve wanneer men iets belangrijks dreigt mis te lopen. Een optie in dit geval voor de man zou zijn om middels het opzeggen van SoebhaanAllah kenbaar te maken aan degene die voor de deur staat dat hij met het gebed bezig is. De vrouw kan in dit geval volstaan met geklap. Dit op basis van de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Geklap is slechts bedoeld voor de vrouwen. Wie iets opmerkt tijdens het gebed, laat hem dan SoebhaanAllah (Allah zij verheven) zeggen.” (al-Boechaari en Moeslim)

Al met al, als de afstand tot de deur groot is en de boodschap daardoor niet overkomt, dan is er niets op tegen om het gebed te onderbreken als men dit nodig acht. Voornamelijk in het geval van een optioneel gebed. Wat betreft de verplichte gebeden, als men denkt dat het een belangrijke zaak betreft, dan kan ook hij zijn gebed onderbreken om dit later opnieuw te verrichten.

En Allah weet het beter.

Sheich cAbd ul-cAziez Ibnoe Baaz Mawsoecaat ul-Fataawaa il-Islaamiyyah, blz. 154