Wat moet je doen als je Maghrib nog niet gebeden hebt en de imaam is Ishaa aan het bidden?

10701

Vraag:

Als iemand die het Maghrib-gebed nog niet heeft gebeden, de moskee binnentreedt, terwijl de imam het cIshaa’-gebed aan het verrichten is, wat dient hij dan te doen?

26 augustus 2006

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Hij dient de imam te volgen. Wanneer deze echter opstaat voor de vierde gebedseenheid (rakcaah), dient deze persoon daarentegen te blijven zitten, de tashahhoed te verrichten en het gebed af te sluiten. Vervolgens sluit hij zich wederom aan bij de imam om het resterende deel van het cIshaa’-gebed bij te wonen. Als de imam het gebed beëindigt, staat hij op om zijn cIshaa’-gebed te voltooien.

Gebeurt het echter dat hij aansluit tijdens de tweede gebedseenheid, dan kan hij tegelijkertijd met de imam afsluiten en daarmee is zijn Maghrib-gebed afgerond.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien