Wat moet je doen als je zacht reciteert tijdens het avondgebed?

6459

Vraag:

Een imam opende eens het avondgebed, maar vergat dat hij de mensen voorging waarop hij al-Faatihah en een andere hoofdstuk zacht reciteerde. Wat moesten de mensen in dit geval doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Hen treft geen blaam, want het enige wat deze persoon heeft verzuimd te doen, is het hardop reciteren. En het hardop reciteren tijdens het avondgebed is een Soennah en geen verplichting. Wanneer een persoon dit zelfs bewust nalaat, wordt hem niets verweten.

En Allah weet het het best.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien