Weeën en het gebed

16087

Vraag:

Wanneer moet een vrouw die aan het bevallen is stoppen met het verrichten van het gebed? Dient zij het gebed te verrichten als zij weeën heeft maar er geen vloeistof uit haar lichaam is gekomen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij stelden de volgende vraag aan Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn): “Als een vrouw die zich aan het eind van haar zwangerschap bevindt, bloed verliest en pijn heeft maar niet weet of dit voorweeën zijn of weeën zijn die leiden tot de bevalling, dient zij het gebed dan wel of niet te verrichten?”

Hij antwoordde: “Zonder twijfel zijn er twee zaken die we hier kunnen aannemen:

1.     De eerste (aanname) is dat de zwangerschap zal voortduren zonder weeën.

2.     De tweede (aanname) is dat het erop lijkt dat dit weeën zijn. Zij dient dus te stoppen met het gebed.

Als dit iets is wat vaker met haar gebeurt en deze weeën zetten zich wellicht voor vier of vijf dagen voort zonder bevalling, dan dient zij in dit geval nog steeds te bidden.”

Vraag: “Als ze volgens de tweede aanname handelt en de weeën worden dan lichter, dienen wij haar te vertellen dat ze de gemiste gebeden moet inhalen?”

Antwoord: “Het verdient de voorkeur om deze in te halen. Ze nam haar beslissing namelijk op basis van een aanname.”

Samengevat kan gezegd worden dat als deze vrouw voor een aantal dagen gebruikelijke weeën heeft – meer dan twee of drie- dan is dit geen Nifaas (kraambloeding) en dient zij te bidden. Indien dit niet iets is dat vaker gebeurt, dan nemen we aan dat het Nifaas is en dient zij te stoppen met bidden. Als zij stopt met bidden en het vervolgens geen Nifaas blijkt te zijn, dan zeggen wij dat het goed is als zij haar gemiste gebeden inhaalt. Als zij deze niet inhaalt, dan is hier niets mis mee omdat ze gehandeld heeft volgens een aanname (dat het weeën voor de bevalling zijn waarbij ze dient te stoppen met bidden).

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjid