Woedoe’ verbroken tijdens gezamenlijk gebed

16384
Vraag:
Als ik mij in de eerste rij achter de imam bevindt en mijn Woedoe’ verbreek, dan is het erg moeilijk om weg te komen. Vooral gedurende het vrijdagsgebed, het cIed-gebed en het Tarawieh-gebed. De drukke rijen achter mij beletten mij om weg te komen. Wat moet ik dan doen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Tahaarah (reinheid) is één van de voorwaarden voor de geldigheid van het gebed. Het gebed zonder Woedoe’ wordt niet aanvaard, ongeacht of de rest van de daden en uitspraken van het gebed aanwezig zijn. Ibn cOmar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Geen gebed zal geaccepteerd worden zonder reiniging.”
(Moeslim)
Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Allah zal het gebed van geen van jullie accepteren, als hij een wind laat, tot hij de Woedoe’ verricht.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Als men tijdens het gebed zijn Woedoe’ verbreekt, dan dient hij het gebed te verlaten en opnieuw de Woedoe’ te verrichten. Daarna kan hij het gebed weer opnieuw verrichten.
Is hij in staat om het gebed te verlaten, de Woedoe’ te verrichten en vervolgens het gezamenlijke gebed gedeeltelijk mee te maken, ook als het maar één gebedseenheid is, dan dient hij dit te doen. Dit geldt vooral tijdens het vrijdagsgebed. Het maakt hierbij niet uit dat hij zich een weg door de rijen baant, omdat de Soetrah (afscherming) van de imam ook de Soetrah is van degenen die achter hem bidden.
Als hij in het laatste deel van het gebed zijn Woedoe’ verbreekt en hij weet dat hij niet meer voldoende tijd heeft om te vertrekken, de Woedoe’ te verrichten en een deel van het gezamenlijke gebed mee te maken, dan is het hem gegeven om te wachten tot het gebed eindigt. Daarna kan hij de Woedoe’ en het gebed opnieuw verrichten.
Sheikh Saalih al-Fawzaan werd gevraagd: “Als een persoon zich in de voorste rijen van de moskee bevindt en gedurende het gebed zijn Woedoe’ verbreekt, maar niet in staat is weg te komen vanwege de drukte, dient hij zijn gebed dan voort te zetten zonder te reciteren en zich alleen te beperken tot het buigen en het prosterneren? Of dient hij te gaan zitten en wachten totdat het gebed voorbij is?”
Hij antwoordde:
“Hetgeen dat voorgeschreven is voor degene die de Woedoe’ gedurende het gebed verbreekt, is te vertrekken. Dit zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Hij dient niet te vertrekken tot hij een geluid hoort of een geur ruikt.”
(al-Boekhaari)
Dit wijst erop dat degene die zeker is van het verbreken van zijn Woedoe’ moet vertrekken.
Ben je niet in staat om weg te komen vanwege de situatie die jij hebt geschetst, dan is het jou niet toegestaan om het gebed voort te zetten. Dit is wat wij uit het bewijs kunnen opmaken. Je zal in dit geval moeten gaan zitten en wachten totdat je een kans ziet om weg te komen.
En Allah weet het best.
islamqa.com