Zakdoek gebruiken tijdens gebed

9451

Vraag:

Kunt u mij vertellen wat wij dienen te doen als onze neus tijdens het gebed begint te lopen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

In dit geval is het voor degene die bidt toegestaan om een (papieren) zakdoek te gebruiken. De geleerden hebben verklaard dat het toegestaan is om kleine, lichte bewegingen te maken tijdens het gebed als dit voor degene die bidt nodig is.

(al-Madjmoecun-Nawawie, boekdeel 4, blz. 94)

Als bewijs citeerden zij vele overleveringen die van de Profeet (vrede zij met hem) zijn verhaald. Bijvoorbeeld (de overlevering) waarin Aboe Sacied al-Khoedrie zei: “Terwijl de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zijn metgezellen in het gebed leidde, trok hij zijn schoenen uit en plaatste ze aan zijn linkerzijde. Toen de mensen dat zagen, trokken zij hun schoenen ook uit. Toen de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zijn gebed eindigde, zei hij: “Waarom hebben jullie jullie schoenen uitgetrokken?” Zij zeiden: “We zagen dat u uw schoenen uittrok, dus trokken wij onze (schoenen) uit.” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Djibriel (vrede zij met hem) kwam naar mij toe en vertelde me dat er iets onreins op (mijn schoenen)zat.”En hij (vrede zij met hem) zei: “Als iemand van jullie naar de moskee komt, laat hem naar zijn schoenen kijken en als er iets onreins op zit, laat hem het dan afvegen en ermee (d.w.z. zijn schoenen) bidden.”

(Sahieh Abie Daawoed, en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albanie)

Al-Khattaabie (moge Allah hem genadig zijn) zei in Macaalim us-Soenan: “Dit laat zien dat een lichte beweging geen invloed heeft op iemands gebed.”

(Macaalim us-Soenan, boekdeel 2, blz. 329)

Als het nodig is voor een persoon om zijn neus te snuiten tijdens het bidden omdat hij bijvoorbeeld verkoudheid of griep heeft, dan is er niets op tegen om een zakdoek te nemen en zijn neus ermee te snuiten. Er is een overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) die erop wijst dat deze beweging tijdens het gebed toegestaan is.

Moeslim overleverde van Aboe Hoerayrah dat de Boodschapper van Allah (vrede zijn met hem) een klodder slijm (spuug) in de Qiblah van de moskee zag. Hij wendde zich tot de mensen en zei: “Wat mankeert jullie die (in het gebed) voor zijn Heer staat en voor Hem spuugt? Zou iemand van jullie het leuk vinden als er een ander voor hem staat en in zijn gezicht spuugt? Als iemand moet spugen, laat hem aan zijn linkerkant onder zijn schoenen spugen. Als hij dat niet kan doen, laat hem dan zo en zo doen.” Vervolgens spuugde hij op zijn kleding en wreef het ene deel tegen het andere.

(Moeslim)

Moet hij zijn neus met zijn rechterhand of linkerhand snuiten?

Het antwoord is dat hij zijn neus met zijn linkerhand zou moeten snuiten, omdat in de Islam de rechterhand alleen wordt gebruikt voor de zaken die als eerbiedwaardig worden beschouwd. En de linkerhand (wordt gebruikt) voor de zaken die als vies (onrein) worden gezien.

Al-Boekhaarie en Moeslim overleverden dat cAa'ishah zei: “De Profeet(vrede zij met hem)hield ervan om met rechts te beginnen bij het aantrekken van zijn schoenen, kammen van zijn haar, bij het reinigen van zichzelf en bij alle andere zaken.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Aboe Daawoed overleverde dat cAa'ishah ook zei: “De rechterhand van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was voor zijn reiniging en het eten, en zijn linkerhand was voor het reinigen van zichzelf na het toiletteren en voor alles dat vies (onrein) was.”

(Sahieh Abie Dawoed, Sahieh verklaard door al-Boekhaarie)

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei in ‘Sharh Sahieh Moeslim’: “Dit is een terugkerend principe in de Shariecah. Bij alles wat te maken heeft met de eervolle dingen, zoals het aantrekken van kleding, broeken en sokken, betreden van de moskee, gebruik van de Siwaak, opdoen van Koehl, knippen van de nagels, trimmen van de snor, kammen van het haar, plukken van okselhaar, (na) het zeggen van de Tasliem aan het einde van het gebed, wassen van de ledematen tijdens de Woedoe’ (kleine wassing), uittreden van het toilet, eten en drinken, schudden van de handen, begroeten van de Zwarte Steen1, etc., is het aanbevolen (Soennah) om de rechterhand te gebruiken of met rechts te beginnen.

Bij de tegenovergestelde zaken, zoals het betreden van het toilet, uittreden van de moskee, snuiten van je neus, jezelf reinigen na gebruik van het toilet, uittrekken van de kleren, broek en sokken, etc., is het aanbevolen (Soennah) om de linkerhand te gebruiken of met links te beginnen.

En dat alles vanwege de status van de rechterhand.

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjid

Islamqa.com

 

1. Dit is onderdeel van de Tawaaf. Wanneer je de Tawaaf verricht dien je bij de aanvang van elke rondgang Takbier te zeggen en de zwarte steen aan te raken of te kussen en als je niet in staat bent dit te doen, dan je rechterhand richten naar de zwarte steen.