Zwangerschapsmisselijkheid en het gebed

20551

Vraag:

Als een vrouw zwanger is, vooral in het beginstadium, dan is het vrij gebruikelijk dat ze zich ziek voelt. Ik bevind mij in de eerste maanden van mijn zwangerschap en voel me de hele dag door misselijk.

Wat is het oordeel over een vrouw die bidt, terwijl zij zich ziek voelt? Kan ze de gebeden samenvoegen? Kan ze het gebed zittend verrichten (als zij staand nog misselijker wordt)?

Als ik momenteel staand bid, dan doe ik dit snel uit vrees dat ik nog zieker word. Dit zorgt ervoor dat ik niet de juiste concentratie heb in mijn gebed.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is voor een moslim niet toegestaan om af te zien van het gebed, wat de situatie ook is. Als hij ziek is, dan dient hij te bidden op een manier waartoe hij in staat is. Hij dient staand te bidden. Als hij dit niet kan, dan bidt hij zittend. Als hij dit niet kan, dan op zijn zij. Het bewijs hiervoor is:

  1. cImraan ibn Hoesayn (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Bid staand. Als je dit niet kan, dan zittend. Als je dit niet kan, dan op je zij.”

(al-Boekhaarie)

  1. Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) tegen een zieke persoon die het gebed verrichtte met een kussen voor de Roekoec (buiging) en Soedjoed (prosternatie) zei: “Bid op de grond als je kan. Als je dit niet kan, buig dan je hoofd en maak je Soedjoed lager dan je Roekoec.”

(al-Bayhaqie; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Jouw misselijkheid tijdens je zwangerschap mag jou niet weerhouden je gebeden te verrichten. Al voel je je misselijk tijdens je gebed, het maakt jouw gebeden niet ongeldig.

Kan een vrouw gebeden samenvoegen? Ja, als zij moeilijkheid ondervindt elk gebed op de eigen tijd te verrichten. Voorbeelden van moeilijkheden zijn het reizen, ziekte, regen, modder en intens koude wind. Echter is het inkorten van gebeden slechts toegestaan tijdens het reizen.

De vrouw die zich misselijk voelt tijdens het bidden, zal – met de Wil van Allah – beloond worden voor haar streven om te bidden terwijl zij zich in deze moeilijke situatie bevindt. Waar zij mee kampt aan pijn en vermoeidheid in haar zwangerschap zal haar zonden kwijtschelden. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde namelijk dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Geen vermoeidheid, ziekte, droefenis, pijn of ellende overkomt een moslims, zelfs niet een doorn die hem prikt, of Allah zal vanwege dit enkele zonden van hem kwijtschelden.”

(al-Boekhaarie)

En Allah weet het het beste.

Sheikh Moehammad Saalih al-Moenaddjid