Bezit verruilen breekt het jaar voor Zakaat niet af

4088

Vraag:

Er is een vrouw wiens goud de Nisaab (het drempelbedrag van Zakaat) heeft bereikt. Zij heeft het goud dat ze bezat echter verruild voor ander goud. Begint hier het tellen van een nieuw jaar voor het nieuwe goud dat ze kocht?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Nee, ze mag daarvoor niet een nieuw jaar starten. Zij dient de telling van het jaar voor het goud dat ze eerst bezat te voltooien. Dit vanwege het volgende basisprincipe bij de geleerden: “Degene die bezittingen waarover Zakaat moet worden betaald verruilt voor andere soortgelijke bezittingen, mag niet beginnen met het tellen van een nieuw jaar. Sterker nog, hij moet het jaar van zijn eerste bezittingen laten voltooien.”

Als goud voor goud wordt verruild, zilver voor zilver, schapen voor schapen, kamelen voor kamelen of handelsgoederen voor handelsgoederen, dan mag hij niet als gevolg hiervan stoppen met het tellen van het jaar. Hij dient het eerste jaar te voltooien.

Ibn Qoedaamah zei: “Als iemand bezit verkoopt dat de Nisaab (drempelbedrag) voor Zakaat bereikt en waarover hij een jaar aan het tellen was, mag niet stoppen met het tellen van het jaar. Dit geldt bij soortgelijk bezit, zoals kamelen voor kamelen, runderen voor runderen, schapen voor schapen, goud voor goud of zilver voor zilver. Hij moet de telling van het jaar voor het tweede (bezit) laten volgen op het jaar van het eerste (bezit).”

(Al-Moeghnie, boekdeel 4, blz. 135)

Sheikh Mohammed Ibn ul-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over een vrouw die goud bezat dat de Nisaab bereikte en dit gedurende het jaar verwisselde voor ander goud. De vraag was of zij diende te stoppen met het tellen van een jaar en een nieuw jaar vanaf het moment van de ruil moest beginnen.

Hij antwoordde: “In dit geval mag het jaar niet worden onderbroken, want deze vrouw wisselde goud voor hetzelfde type bezit (goud) in.”

(Madjmoecul-Fataawa Ibn ul-cOethaymien, boekdeel 18, blz. 45)

En Allah weet het het best.

Islamqa.com