Een Zakaat-gerechtigde die een schuld bij mij heeft

4567

Vraag:

Een persoon heeft een schuld bij mij openstaan en hij hoopt deze af te lossen. Echter is hij hier op dit moment niet toe in staat en is momenteel gerechtigd om Zakaat te ontvangen. Is het toegestaan om zijn schuld kwijt te schelden als vorm van Zakaat, of dien ik hem iets anders te geven als vorm van Zakaat?

Antwoord:

De plicht die op jou rust is om hem te geven, indien hij tot de gerechtigden behoort. Wat voorgeschreven is, is dat jij hem geeft van het geld dat jij in bezit hebt. Onder voorwaarde dat hij in aanmerking komt voor de Zakaat. Het volstaat niet om iets van zijn schuld kwijt te schelden als vorm van Zakaat. In geval van Zakaat moet er namelijk sprake zijn van uitgave en niet van kwijtschelding. Is hij niet in staat om zijn schuld af te lossen, dan dien je hem uitstel te geven totdat hij in staat is om zijn schuld af te lossen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En als hij het moeilijk heeft, geef (hem) dan uitstel totdat het gemakkelijk (voor hem) is (om de schuld terug te betalen).”

(Soerat al-Baqarah: 280)

Er is dus niets op tegen om hem de Zakaat te geven als hij tot de gerechtigden behoort. Is hij dus behoeftig, dan kun je hem het geld geven dat jij in bezit hebt als vorm van Zakaat. Kortom, het volstaat niet om iets van zijn schuld kwijt te schelden als vorm van Zakaat.

Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez Ibn Baaz