Gedurende het jaar onder de Zakaat grens komen

7164

Vraag:

Ik bezat tien maanden lang €2.000. Ik heb toen wat meubilair gekocht en had daarna nog maar €100 over. Ondertussen heb ik mijn salaris ontvangen en nu bezit ik weer €2.000. Moet ik hier Zakaat over afdragen?

Antwoord:

Alle Lof zij Allah.

Tot de voorwaarden van Zakaat inzake geld behoort het verstrijken van een jaar over het drempelbedrag (Nisaab). Dit op basis van de overlevering die Ibn Maadjah heeft overgeleverd van cAa’ishah dat zij heeft gezegd: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: “Er is geen Zakaat over het geld, totdat er een jaar overheen gaat.”

(Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaani)

Op basis van het voorafgaande vervalt de verplichting van Zakaat wanneer het bezit gedurende het jaar onder de Nisaab komt. Hetzij door verkoop, dood van vee of andere uitgaven. De verplichting van Zakaat vervalt immers wanneer het geld gedurende het jaar minder wordt dan het drempelbedrag.

Wanneer het geld het drempelbedrag weer bereikt, gaat het nieuwe jaar in vanaf dat moment.

Imam an-Nawawi heeft gezegd: “Onze methodiek en de methodiek van Imam Maalik, Imam Ahmed en de meerderheid van de geleerden, is dat als voorwaarde voor de verplichting van Zakaat het verstrijken van een jaar geldt, en het aanwezig zijn van het drempelbedrag. Dit geldt evenzo voor goud, zilver en vee. Als het geld op een gegeven moment minder wordt dan het drempelbedrag, dan verbreekt dit het jaar. Het jaar gaat weer in zodra het drempelbedrag weer bereikt wordt.”

(al-Madjmoec, boekdeel 5, blz. 506)

Al-Bahoetie heeft gezegd: “Als het geld gedurende het jaar onder het drempelbedrag komt, dan verbreekt het jaar. De aanwezigheid van het drempelbedrag is een verplichting waar gedurende het gehele jaar aan voldaan moet zijn.”

(Kasshaaf ul-Qinaac, boekdeel 2, blz. 179)

Op basis van deze bewijzen zien we dat de verplichting van Zakaat voor jou vervalt, omdat jouw geld onder het drempelbedrag is gekomen. Het jaar gaat opnieuw in op het moment dat jij je salaris ontvangt en jij hierdoor weer het drempelbedrag bereikt.

Islamqa.com