Grensbedrag voor verplichting Zakaat

13236

Vraag:

Wat is de Nisaab (het drempelbedrag) van an-Naqdayn (goud en zilver)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Met an-Naqdayn wordt verwezen naar goud en zilver. Voor goud geldt een grenswaarde van 85 gram puur goud. Wanneer het goud dat men bezit dit gewicht bereikt, dan moet hier 2,5% Zakaat over afgedragen worden.

Voor zilver geldt een drempelwaarde van vijfhonderd en vijfennegentig gram. De drempelwaarde dient wel bereikt te worden met pure zilver. Op zilver wordt ook 2,5% geheven.

Kapitalen anders dan goud en zilver worden naar de maatstaven van deze twee edelmetalen gewogen. Wie dus bijvoorbeeld dollars, euro’s of andere munteenheden bezit en zich afvraagt of hij verplicht is Zakaat af te dragen, dient de waarde van een gram goud of zilver te achterhalen. Vervolgens berekent hij of het drempelbedrag gepasseerd is of niet.

islamweb.net