Het geven van Zakaat aan een student

6630

Vraag:

Wat is het oordeel over het geven van Zakaat (armenbelasting) aan een student?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.

Het is toegestaan om Zakaat af te dragen aan een student die zich heeft toegespitst op het vergaren van Islamitische kennis, ongeacht of hij nu wel of niet in staat is om zijn eigen kost te verdienen. Dit omdat het vergaren van Islamitische kennis een manier is van het zich inspannen op de weg van Allah. Allah de Verhevene heeft het zich inspannen op Zijn weg tot één van de zaken doen behoren die in aanmerking komen voor de Zakaat. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

"Voorwaar, de Zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de moeallaf (van de bekering tot de Islam gewenst is) en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs."

(soerat Taubah: 60)

Echter, als een student zich heeft toegewijd aan het vergaren van wereldse kennis, dan wordt aan hem geen Zakaat geschonken en als argumentatie wordt er tegen hem gezegd: "Omdat jij je op dit moment inzet voor het wereldse en dus in staat bent in je eigen behoefte te voorzien middels een baan, kom jij niet in aanmerking voor Zakaat."

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

Al-Fataawa al-Moehimmah, blz.409